V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Centrom za energetsko učinkovitost in Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje vas vabimo na delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov, ki bo potekala v torek, 26. 9. 2023, med 9. in 13.30 uro na Ptuju (Dominikanski samostan, Muzejski trg 1.)

Delavnica nadaljuje spomladanski niz posvetovalnih delavnic z namenom spodbuditi aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti, pripravljavcev lokalnih energetskih konceptov (LEK) in drugih  deležnikov pri izboljšavi metodologije za izdelavo LEK. Trajnostne rešitve, predvidene v teh načrtih, namreč zahtevajo široko sodelovaje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah.

Na delavnici boste seznanjeni s spremembami zakonodaje o energetski politiki, ki se nanaša na LEK ter njegovih navezavah na Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), o spremenjenih pogojih energetske samooskrbe ter o določbah za občine iz novega Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in nenazadnje o možnostih financiranja. Spregovorili bomo tudi o pomembnem vidiku zelenega prehoda, to je o energetski in mobilnostni revščini ter o njihovem vključevanju v LEK. V drugem delu se bomo seznanili z nekaterimi vidiki pospešitve prenov stavb, ki bi jih naslovili z LEK ter s sodobnimi pristopi in orodji za pomoč pri lokalnem energetskem načrtovanju.

Delavnica je zasnovana tako, da bo mogoče aktivno sodelovanje udeležencev in razprava o predstavljenih temah. Vljudno vabljeni.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 22. 9., preko obrazca.

UraTemaGovorec
8:30 Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev 
9:00Predstavitev delavnice in poteka delaMatjaž Grmek, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:10

 

Uvajanje OVE v občinah, energetska samooskrba in vloga LEKdr. Tomislav Tkalec, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30Energetska revščina (indikatorji in akcijski načrt) in predlog za njeno obravnavo v okviru LEKdr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:50Mobilnostna revščina – problematika in obravnava v CPS in LEKMarjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj
10:10Razpravaudeleženci
11:00Odmor za kavo
11:20Vloga občin pri spodbujanju postopne celovite prenove stavbdr. Gašper Stegnar, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
11:40Orodja za podporo analizam in načrtovanju v okviru LEKmag. Jure Čižman, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
12:00Razpravaudeleženci
12:45Lahko kosilo
13:30Zaključek delavnice 

 

Dodatne informacije: Matjaž Grmek, [email protected], 08 200 26 56

 

 

 

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.