V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Centrom za energetsko učinkovitost in Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje vas vabimo na delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov, ki bo potekala v torek, 26. 9. 2023, med 9. in 13.30 uro na Ptuju (Dominikanski samostan, Muzejski trg 1.)

Delavnica nadaljuje spomladanski niz posvetovalnih delavnic z namenom spodbuditi aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti, pripravljavcev lokalnih energetskih konceptov (LEK) in drugih  deležnikov pri izboljšavi metodologije za izdelavo LEK. Trajnostne rešitve, predvidene v teh načrtih, namreč zahtevajo široko sodelovaje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah.

Na delavnici boste seznanjeni s spremembami zakonodaje o energetski politiki, ki se nanaša na LEK ter njegovih navezavah na Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), o spremenjenih pogojih energetske samooskrbe ter o določbah za občine iz novega Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in nenazadnje o možnostih financiranja. Spregovorili bomo tudi o pomembnem vidiku zelenega prehoda, to je o energetski in mobilnostni revščini ter o njihovem vključevanju v LEK. V drugem delu se bomo seznanili z nekaterimi vidiki pospešitve prenov stavb, ki bi jih naslovili z LEK ter s sodobnimi pristopi in orodji za pomoč pri lokalnem energetskem načrtovanju.

Delavnica je zasnovana tako, da bo mogoče aktivno sodelovanje udeležencev in razprava o predstavljenih temah. Vljudno vabljeni.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 22. 9., preko obrazca.

Ura Tema Govorec
8:30 Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev  
9:00 Predstavitev delavnice in poteka dela Matjaž Grmek, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:10

 

Uvajanje OVE v občinah, energetska samooskrba in vloga LEK dr. Tomislav Tkalec, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30 Energetska revščina (indikatorji in akcijski načrt) in predlog za njeno obravnavo v okviru LEK dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:50 Mobilnostna revščina – problematika in obravnava v CPS in LEK Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj
10:10 Razprava udeleženci
11:00 Odmor za kavo
11:20 Vloga občin pri spodbujanju postopne celovite prenove stavb dr. Gašper Stegnar, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
11:40 Orodja za podporo analizam in načrtovanju v okviru LEK mag. Jure Čižman, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
12:00 Razprava udeleženci
12:45 Lahko kosilo
13:30 Zaključek delavnice  

 

Dodatne informacije: Matjaž Grmek, [email protected], 08 200 26 56

 

 

 

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.