Decembra 2012 je začela veljati nova evropska Direktiva o energetski učinkovitosti, ki določa skupni okvir ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v EU. Zagotovila naj bi izpolnitev enega izmed krovnih ciljev skupnosti, to je 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti do leta 2020. Vključuje tudi zahtevo po opredelitvi okvirnih nacionalnih ciljev povečanja energetske učinkovitosti za leto 2020.

Namen delavnice je udeležencem predstaviti direktivo in potek izvajanja le-te, identificirati ovire pri implementaciji ter iskati rešitve, ki bodo zagotovile maksimalne učinke ukrepov.

Gostja delavnice bo Theodora Petroula, ki skrbi za politike, vezane na energetsko učinkovitost, pri Climate Action Network Europe (CAN E) v Bruslju.

Delavnica je namenjena okoljevarstvenim organizacijam in drugim akterjem, ki delujejo na področju politik učinkovite rabe energije.


Zaradi lažjega načrtovanja vas prosimo, da udeležbo sporočite na [email protected] ali 01 515 40 80.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!