Focus, društvo za sonaraven razvoj in Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo, GOLEA,

vabimo na delavnico

Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

v torek, 24. 10. 2023, med 9.00 in 13.30 v Koper, v naravni rezervat Škocjanski zatok (Sermin 50, Koper).

Delavnica nadaljuje spomladanski niz posvetovalnih delavnic z namenom spodbuditi aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti, pripravljavcev lokalnih energetskih konceptov (LEK) in drugih  deležnikov pri izboljšavi metodologije LEK. Trajnostne rešitve, predvidene v teh načrtih, zahtevajo namreč široko sodelovanje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način izboljšamo kakovost LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah.

Na delavnici boste seznanjeni s spremembami zakonodaje o energetski politiki, ki se nanaša na LEK ter njegovih navezavah na Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), o spremenjenih pogojih energetske samooskrbe ter o določbah za občine iz novega Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in nenazadnje o možnostih financiranja. Spregovorili bomo tudi o pomembnem vidiku zelenega prehoda, to je o energetski in prevozni revščini ter o njihovem vključevanju v LEK. V drugem delu se bomo seznanili z nekaterimi vidiki pospešitve prenov stavb, ki bi jih naslovili z LEK ter s sodobnimi pristopi in orodji za pomoč pri lokalnem energetskem načrtovanju.

Brezplačna delavnica je zasnovana tako, da bo mogoče aktivno sodelovanje udeležencev ter razprava o predstavljenih temah.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 20. oktobra 2023, preko obrazca.

Program:

8:30  Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev  
9:00  Predstavitev delavnice in poteka dela – Matjaž Grmek, Focus
9:10  Uvajanje OVE v občinah, energetska samooskrba in vloga LEK – dr. Tomislav Tkalec, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30  Energetska revščina (indikatorji in akcijski načrt) in predlog za njeno obravnavo v okviru LEK – dr. Lidija Živčič, Focus
9:50  Prevozna revščina – problematika in obravnava v CPS in LEK – Marjeta Benčina, Focus
10:10  Razprava
11:00  Odmor za kavo
11.20  Vloga občin pri spodbujanju postopne celovite prenove stavb – dr. Gašper Stegnar, IJS, Center za energetsko učinkovitost
11:40  Orodja za podporo analizam in načrtovanju v okviru LEK – mag. Jure Čižman, IJS, Center za energetsko učinkovitost
12:00  Razprava
12:45  Kosilo
13:30  Zaključek delavnice

 

Dodatne informacije: Matjaž Grmek, [email protected], 08 200 26 56

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

LEK delavnica v Kopru