Focus, društvo za sonaraven razvoj in Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas

vabimo na zaključno delavnico

Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

v četrtek, 7. decembra 2023, med 9. in 13. uro, v Slovenski etnografski muzej v Ljubljani (Metelkova 2 – upravna stavba).

S tem dogodkom zaključujemo serijo osmih delavnic posvečenih nadgradnji lokalnih energetskih konceptov (LEK). Njihov osrednji namen je bil pritegniti lokalne skupnosti, pripravljavce LEK, izvajalce gospodarskih javnih služb, energetska podjetja in druge deležnike, ki se v različnih vlogah srečujejo z izdelavo in izvajanjem LEK, k procesu izboljševanja trenutne ureditve na področju lokalnega energetskega načrtovanja in LEK. Na srečanju bodo obravnavani tudi glavni zaključki predstavitev in razprav s predhodnih delavnic.

Seznanjeni boste še z najnovejšimi energetskimi politikami o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ter vlogo lokalnega energetskega načrtovanja in LEK pri tem. Predstavljeni bodo načrtovani koraki digitalizacije energetskega informacijskega sistema katerega del so tudi LEKi in letna poročila o njihovem izvajanju. Na nekaj primerih bodo predstavljeni posamezni napredni pristopi in orodja za podporo in pomoč pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov ter prve izkušnje z implementacijo predlogov za njihovo nadgradnjo.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do torka, 5. decembra 2023, preko obrazca.

Program:

8:45  Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev  
9:00  Predstavitev delavnice in poteka dela – Matjaž Grmek, Focus
9:10  Pomen in vloga LEK v luči sprememb energetske zakonodaje, NEPN in digitalizacije – mag. Erik Potočar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30  Izzivi priprave in izvajanja LEK – mag. Jure Čižman, IJS, Center za energetsko učinkovitost
9:50  Ključne ugotovitve regionalnih participativnih delavnic na temo nadgradnje LEK – Matjaž Grmek, Focus
10:10  Projekt RES Slovenija – primer izdelave strokovnih podlag z oceno potencialov OVE za proizvodnjo električne energije – Danijel Crnčec, Ministrstvo za okolje,  podnebje in energijo
10:45  Odmor za prigrizek
11:15 Razvoj LEK: ključni elementi nadgradnje metodologije in podpornega okolja s prikazom praktičnega primera – mag. Jure Čižman, IJS, Center za energetsko učinkovitost
11:35 Implementacija predlogov za nadgradnjo LEK – predstavitev izkušenj na primerih priprave demonstracijskih LEK za občine Maribor, Ajdovščina in Trbovlje – dr. Vlasta Krmelj, Energetsko podnebna agencija za Podravje, ENERGAP; Boštjan Mljač, Goriška lokalna energetska agencija, GOLEA; Sašo Mozgan, Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, KSSENA
12:10 Razprava
12:45 Zaključek delavnice in mreženje

 

Dodatne informacije:

Matjaž Grmek, [email protected], 08 200 26 56

Jure Čižman, projekt TIMEPAC, [email protected], 01 588 54 26

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta, ter v sodelovanju s projektom TIMEPAC (št. pog. 101033819), ki je financiran iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 Evropske unije.

LEK delavnica v Kopru