Focus in Umanotera vabita na prvo delavnico za javne uslužbence: Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Ali pri vašem delu upoštevate načela trajnostne rabe energije?

Ali je stavba v kateri delujete energetsko učinkovita?

Potrebujete več informacij o podnebnih spremembah in si želite v procese, ki jih vodite, več vključevati javnost?

Želite kot odgovorni posameznik biti na področju okoljske ozaveščenosti zgled tudi drugim državljanom, občanom?

 

Vabimo vas na delavnico, kjer vam bomo predstavili:

  • pomembnost zmanjšanja rabe in učinkovite rabe energije,
  • primere iz prakse na lokalni in državni ravni,
  • učinkovita orodja in modele, ki delujejo v javni upravi,
  • kako izboljšati delovanje na področju energije znotraj vaše institucije,
  • akterje, ki vam lahko pomagajo pri uvajanju novosti in ukrepov v vaši instituciji.

 

Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki upravljate z vašo ustanovo (splošne službe), vodje ali zaposleni v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo z energetskimi vprašanji ter vsi tisti javni uslužbenci, ki vas tematika zanima iz kakršnega koli razloga, da se nam pridružite

 

26. novembra 2019 od 8.45 do 12.30 v salonu IRIS
(pritličje) uHotela, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana

 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava je obvezna in jo opravite tukaj. Prijave zbiramo do 15. novembra 2019 oz. do zapolnitve mest. Za več informacij smo na voljo na telefonski številki  059 071 327 (Marjeta Benčina) ali nam pišite na [email protected].

 

 <<PRIJAVNICA>>

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

Program delavnice

 

Ura Tema Predavatelj
8:45 Registracija Pričakovanja delavnice udeleženci napišejo na tablo
9:00 Pozdravni nagovor

O projektu CARE4CLIMATE in smernicah za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika

mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, Direktorat za okolje

 

Marjeta Benčina, Focus

9:15 Zmanjšanje porabe energije je ključni dejavnik blaženja podnebnih sprememb dr. Renata Karba, Umanotera
9:30 Učinkovito vključevanje javnosti Marjeta Benčina, Focus
9:40 Uvod v učinkovito rabo energije dr. Tomislav Tkalec, Focus
9:50 Energetsko napredni: projekt

energetske prenove objektov v Ljubljani

Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana
10:20 Odmor za kavo
10:45 Energetsko upravljanje in

učinkovita raba energije v javnih zavodih

Cveto Fendre, predavatelj na ŠC Velenje in vodja energetskega inženiringa v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje
11:30 Zdravje, energija in notranje okolje mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
12:15 Pogovor in zaključek Pregled table s pričakovanji

 

Kako trajnostno na delavnico?

————————————————————————————————————————–

Upoštevamo principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da na delavnico pridete peš ali se pripeljete s:

  • kolesom: najbližja postajališča sistema Bicikelj: št. 1 (Prešernov trg), št. 2 (Pogačarjev trg), št. 7 (Miklošičev park)
  • mestnim avtobusom: v bližino hotela vas pripelje več prog mestnih avtobusov, najbližje je postajališče Turist na Dalmatinovi ulici (vozni red)
  • vlakom in medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red). Hotel je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljen 5 min hoje.
  • avtomobilom (in s sopotniki): na voljo so parkirišča na obrobju Ljubljane z avtobusnimi povezavami (P + R: Parkiraj in se pelji z avtobusom). Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.

 

Opombe
————————————————————————————————————————–

Na delavnici vam bomo posredovali tudi gradivo: »Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika«. Zajema tudi primere ukrepanja in nasvete na področjih zelena pisarna, trajnostna mobilnost, zeleno javno naročanje idr.

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah je prva izmed osmih delavnic za javne uslužbence, ki se bodo v sklopu projekta CARE4CLIMATE izvajale vsako jesen do leta 2026. Vsaka delavnica bo imela poudarek na drugi tematiki, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb, prva se osredotoča na učinkovito rabo energije v javnih ustanovah.

 

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.