Leto 2013 je Evropsko leto državljanstva in posebna pozornost bo posvečena spodbujanju participacije državljanov v demokratičnem življenju. Aktivno državljanstvo se lahko manifestira na različne načine, pri čemer pa pomembno vlogo igrajo predvsem nevladne organizacije, ki so nekakšna organizirana, kolektivna oblika aktivnega državljanstva. Za uspešno spodbujanje aktivnega državljanstva so nujno potrebna znanja, veščine in spretnosti. V ta namen pripravljamo serijo delavnic o aktivnem državljanstvu.

Komu so delavnice namenjene:

Delavnice so namenjene vsem, ki za svoje delovanje potrebujejo sodelovanje in mobilizacijo lokalnih skupnosti, prostovoljcev, drugih NVO, ali pa se celo že ukvarjajo s promoviranjem aktivnega državljanstva. Ker so delavnice pripravljene na način, da celotna serija tvori smiselno enoto, pričakujemo, da se bodo udeleženci udeležili vseh delavnic.

Cilji delavnic:

Osnovni cilj delavnic je pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj iz področij: aktivno državljanstvo, samorazumevanje, motivacija, razumevanje konteksta delovanja, kritično mišljenje, družbena odgovornost, komuniciranje, družbeno mreženje itn. Vzporedno s tem želimo identificirati teme za spodbujanje aktivnega državljanstva, se medsebojno spoznati, prepoznati svoje potenciale ter pripraviti teren za prihodnje sodelovanje med udeleženci.

Organiziranost delavnic:

Organizirane bodo 4 delavnice. Vsak modul sloni na temi, ki prispeva k celovitemu ozadju za razumevanje in samorazumevanje konteksta, delovanja in veščin NVO v odnosu do aktivnega državljanstva in njegove širitve. Vsaka od delavnic bo trajala po tri ure. Vsaka delavnica bo preplet teorije, predstavitev primera dobre/slabe prakse in praktičnega dela. Delavnice bo vodila Maja Hawlina z gosti: dr. Zoran Milivojeviæ, Bor Pungerčič in Lidija Živčič.

Program:

1. delavnica: 5. marec 2013, med 10. in 13. uro

Teme: medsebojno spoznavanje, konteksti delovanj, aktivno državljanstvo, percepcija NVO

Primer projekta: Glinenčki – Še je čas.

2. delavnica: 12. marec 2013, med 10. in 13. uro

Teme: družbena odgovornost, samospoznavanje in samorefleksija, motivacija in potenciali posameznikov, posameznih NVO in celotne skupine, iskanje tem za skupen projekt.

Primer projekta: dobrodelna akcija Afrika za Norveško in kritična debata.

3. delavnica: 19. marec 2013, med 10. in 13. uro

Teme: komuniciranje, kako povedati zgodbe, marketinško vs. družbeno komuniciranje, mediji.

Predstavitev projekta: Izbrisani16 let.si

4. delavnica: 26. marec 2013, med 10. in 13. uro

Teme: dialog, socialna omrežja, pomen podpor različnih javnosti, analiza obstoječih spletnih pojavnosti, praktični postopki, določitev tem za skupen projekt, zaključne misli.

Lokacija:

Vse delavnice bodo potekale v info točki Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Udeležencem, ki niso iz Ljubljanje, povrnemo potne stroške.

Prijave in dodatne informacije:

Za prijavo na delavnice nam pišite na [email protected]. Udeležba je brezplačna. Prijava je mogoča do zapolnitve mest oz. najkasneje do 1. marca 2013. Na navedenem naslovu, ali pa na tel 059 071 325, dobite tudi dodatne informacije.

Vljudno vabljeni!

eu_flag_europe_for_citizens_sl.jpg
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.