To so ključni poudarki današnjega posveta »Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja«, ki je potekal v Mestni hiši v Ljubljani. Udeleženci posveta so identificirali možne strukturne rešitve problema energetske revščine skupaj s ključnimi institucijami, ki lahko pripomorejo k reševanju problema, na delavnici pa so razmišljali, kako bi bilo mogoče model energetskega svetovanja za energetsko revna gospodinjstva prevesti v dolgoročno strukturno rešitev.

Dogodek je potekal v okviru projektov »Achieve« (ki ga izvaja društvo Focus) in »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« (ki ga izvaja Umanotera). Dogodek sta v okviru projekta »Achieve« podprla program Intelligent Energy Europe in Mestna občina Ljubljana, projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« pa je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Partnerja dogodka sta bila tudi Skupnost občin Slovenije in spletni portal Energetika.net.

V Sloveniji se skoraj tretjina gospodinjstev sooča s t.i. energetsko revščino. Energetsko revna gospodinjstva več kot 10 % svojih letnih prihodkov namenijo za zadovoljevanje osnovnih energetskih potreb. Poleg težav pri plačevanju položnic se soočajo z nižjo kakovostjo življenja zaradi nezdravih stanovanjskih razmer. »Gre za problem, ki bo vedno hujši in vedno bolj pereč,« je opozorila Mojca Vendramin iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor. V Sloveniji se je delež prihodkov, namenjen za energijo, najbolj povečal prav v gospodinjstvih z najnižjimi dohodki. Tako je Imre Jerebic iz Slovenske Karitas povedal, da so v lanskem letu 17.200 ljudem pomagali pri plačilu položnic, od katerih je večina potrebovala plačilo položnic za energijo. Tako Jerebic kot Alenka Loose iz kabineta župana MOL sta poudarila, da je poleg subvencij in drugih finančnih podpor na področju energetske učinkovitosti nujno tudi osveščanje in izobraževanje.

Društvo Focus izvaja v projektu Achieve model energetskega svetovanja v gospodinjstvih. Obsega vse faze, od priprave in izvedbe izobraževanja za bodoče energetske svetovalce, priprave na izvajanje obiskov, promocije storitve, priročnika za izvajanje obiskov, do izvedbe obiskov in procesa evalvacije. Izvajanje energetskega svetovanja v gospodinjstvih predstavlja poskus reševanja problematike energetske revščine v omejenem obsegu in ponuja pomoč gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki si ne morejo ali si težko privoščijo primerno energetsko oskrbo svojega gospodinjstva.

V sklopu brezplačnih obiskov energetski svetovalec analizira stanje ter pregleda porabo električne energije, toplote in vode. Na podlagi tega pregleda izračuna, kako gospodinjstvo lahko najbolj učinkovito privarčuje energijo, čemur sledi priprava sklopa priporočil. Ta priporočila in napotki za zmanjšanje rabe energije so gospodinjstvu predstavljeni v sklopu drugega obiska, ko svetovalec v gospodinjstvu namesti tudi brezplačne naprave za varčevanje z energijo (varčne sijalke, tesnila za okna in vrata, varčevalni nastavki za pipe in tuše, podaljšek za elektriko s stikalom za izklop ipd.).

Cilj projekta Achieve je obiskati vsaj 300 gospodinjstev v Sloveniji. Povprečje zmanjšanja izpustov CO2 za prvih 50 obiskov je 210 kg/leto. To pomeni, da bo skupno zmanjšanje izpustov za vsa obiskana gospodinjstva skupaj približno 63.000 kg/leto. Gospodinjstvo na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje privarčuje v povprečju 74 evrov na leto. To pomeni v povprečju 11 % prihranke pri porabi električne energije, 8,9 % pri vodi ter 5,6 % pri ogrevanju za vsako gospodinjstvo. Poleg neposrednih prihrankov lahko gospodinjstvo privarčuje še več, če upošteva nasvete za varčevanje. Pomemben del obiskov je tudi informiranje gospodinjstev glede porabe in varčevanja z energijo ter okoljskega vpliva. Bolje informirana gospodinjstva so tudi bolj sposobna sodelovati v družbi.

V sklopu izvajanja storitve energetskega svetovanja je možnost za delo energetskega svetovalca dobilo 15 kandidatov (večinoma brezposelnih). Na ta način so dobili nova znanja, delovne izkušnje, reference ter vpogled v nove poslovne priložnosti. Projekt torej delno prispeva k njihovi družbeni integraciji.

Model je zaradi sistematičnosti in dostopnosti dokumentov zlahka prenosljiv, ne glede na to, kdo ga izvaja, obenem ne potrebuje vzpostavitve zapletene infrastrukture. Lahko predstavlja tudi model za gospodarsko dejavnost, saj je ta zlahka prenosljiv iz trenutnih okvirjev, prav tako so na voljo dokumenti in priročniki za vzpostavitev storitve.

DODATNE INFORMACIJE:

Gradivo iz današnjega posveta najdete na spletnem naslovu http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-energetika/model-energetskega-svetovanja-v-gospodinjstvih.

KONTAKTI:

projekt Achieve – Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, 041 278 020, tomi@focus.si

projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse – Karmen Kogoj Ogris, Umanotera, 031 540 534, [email protected]