Okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije ostro nasprotujemo določilom tretjega proti-koronskega paketa, ki do konca 2021 odpravlja praktično vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov.

Prvič, investitorjem omogoča, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ta možnost je bila sicer leta 2018 ukinjena prav zaradi številnih napak pri izdaji gradbenih dovoljenj, ki so bile ugotovljene šele po začetku gradnje – ko je bila okoljska škoda že prevelika.

Drugič, pristojne javne zavode (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za ribištvo …) povsem podreja investitorjem. Doslej so ti zavodi v primerih, ko so bile gradnje absolutno prevelik poseg v okolje in naravo, lahko izdajali negativna mnenja. Od sedaj naprej jih ne smejo. Od njih se zahteva, da namesto tega predlagajo rešitve – tudi kadar mislijo, da je projekt tako škodljiv, da nikakršna prilagoditev ne bo zmanjšala škode.
Tako bodo uslužbenci teh zavodov namesto varovanja okolja in narave iskali rešitve za škodljive projekte  investitorjev. Princip, po katerem bodo delali, pa bo očitno: tudi če ne gre, mora iti!

Tretjič, drastično povečuje možnosti za napake in zlorabe, saj iz postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj sistematično meče ven vse, ki lahko opozarjajo na napake in zlorabe – in ki bi lahko v končni fazi zahtevali tudi sodno presojo. S tem pa tudi ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje. Ker si tega minister ne upa narediti direktno, gre po principu »če ni tožnika, ni sodnika«. Dosedanje stranke v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj bodo namreč izgubile status stranskega udeleženca, za nove pa bodo postavljeni takšni pogoji, da jih bo praktično nemogoče izpolniti.

Brez pravice sodelovanja pri izdaji integralnih gradbenih dovoljenj bo tako ostala tudi naša najstarejša  naravovarstvena organizacija, Ribiška zveza Slovenije, med drugimi pa tudi Jamarska zveza Slovenije, Greenpeace Slovenija, štirideset let staro Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) z več kot 900 člani, Alpe Adria Green, ki je zaustavil gradnjo plinskih terminalov v Žavljah, Slovenska mikološka zveza …

In pozor: samo v zadnjih 5 letih je bilo zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor. Od sedaj naprej takšnih zgrešenih projektov ne bo mogel ustaviti nihče.

Komu je to v interesu, je tudi kristalno jasno. Gre za gradbene projekte, kjer se investitorji bojijo negativnega mnenja Zavoda za varstvo narave, Zavoda za gozdove in ostalih pristojnih javnih zavodov. In gre za projekte, kjer se investitorji bojijo presoje sodišč – kjer bi se lahko dokazale nezakonitosti.

Gre torej za gradbene projekte, ki najverjetneje ne bi dobili dovoljenja, če bi jih nadzorovala stroka in sodišča. In točno zato se želi minister Vizjak s tem zakonom v enem koraku znebiti nadzora stroke in sodišč. Dve muhi na en mah. Če bo zakon potrjen, v naslednjih dveh letih nihče ne bo mogel preverjati odločitev ministrstva za okolje.

Organizacije podpisnice:
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Greenpeace Slovenija
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovensko odonatološko društvo
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo Ekologi brez meja
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Botanično društvo Slovenije
Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)