Date:      Thu, 8 Sep 2011 13:20:40 +0200 [08/09/11 13:20:40 CEST]From:      Petja Rijavec Slovenia
To:      “[email protected]
Cc:      Janja Štrigl , Majna Šilih
Subject:      Odziv na “sramotilni steber” Focusa

Spoštovani,

v priloženem dopisu se odzivamo na aktualni sramotilni steber, objavljen na spletni strani društva Focus (http://focus.si/index.php?node=136&id=1083). Dopis vam pošiljamo zgolj v vednost, saj se zavedamo, da ga ne boste objavili. Ga pa bomo na spletnih straneh HSE, TEŠ in INFOTEŠ6 (FaceBook) objavili mi. Prav je namreč, da zainteresirana javnost dobi verodostojne podatke in realno sliko o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti projekta.

S spoštovanjem,

Petja Rijavec
Vodja Službe komuniciranja HSE

povezava na dopis HSE

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!