S podpisovanjem peticije v obliki zvezde, ki je ponazarjala zvezdo evropske zastave, so udeleženci današnje akcije Janeza Janšo pozivali, naj se zavzema za podporo učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije, namesto za fosilna goriva in jedrsko energijo, ko se bo z vodji ostalih držav članic EU pogajal o skupni evropski energetski prihodnosti.

Barbara Kvac, vodja projektov pri Focusu, je povedala: “Zaradi že občutenih posledic spreminjanja podnebja na naša življenja postaja javnost vse bolj naklonjena čisti, okolju bolj prijazni energetski politiki. Nadaljno podpiranje umazane in nevarne proizvodnje energije je ob obstoju čistih, varnih in ekonomsko upravičenih alternativ, kot so obnovljivi viri energije in ukrepi učinkovite rabe energije, neumestno.”

”Učinkovita raba energije, kjer se skriva velik potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja, je v nevarnosti, da jo voditelji držav članic EU zanemarijo,” je povedala Lidija Živčič, predsednica društva Focus. Focus in Friends of the Earth Europe voditelje EU pozivajo, da postavijo učinkovito rabo energije v središče evropske energetske politike. Cilj povečanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 mora postati obvezujoč. Potrebno je tudi določiti vmesna cilja za leti 2010 in 2015, da se zagotovi napredek.

Nadalje se Focus in Friends of the Earth zavzemata za cilj 25 % primarne potrebe po energiji iz obnovljivih virov do leta 2020. Cilj 20 %, ki ga bo verjetno potrdila EU je neambiciozen, glede na kapacitete tehnološkega napredka [1], in ne bo zadostoval za doseganje potrebne ravni zmanjšanja emisij CO2 za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb. Predlogu 20 % cilja prav tako manjkajo sektorski cilji za proizvodnjo električne energije ter ogrevanja in hlajenja. Dogovor o dolgoročnih sektorskih ciljih bi investitorjem v vseh sektorjih zagotovil varnost naložb. [2]

“Pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, kot so energija sonca, biomase ali vode, drastično zmanjša nastajanje emisij podnebju škodljivega ogljikovega dioksida v primerjavi s kurjenjem nafte, plina ali premoga. Razen tega študije kažejo, da bo povečana raba obnovljivih virov imela pozitiven vpliv na gospodarstvo – odpiranje novih delovnih mest v malih in srednje velikih podjetjih”, je še povedala Lidija Živčič.

Udeleženci današnje akcije so podprli zahtevo Focusa in Friends of the Earth po popolni odpravi rabe jedrske energije. “Ljudje imajo do jedrske energije še vedno pomisleke, ker še vedno ni dolgoročne rešitve za varno shranjevanje jedrskih odpadkov, razen tega pa absolutnega zagotovila o popolni varnosti pred nesrečami ne bo mogoče nikoli zagotoviti. Jedrska energija ne bo rešila podnebja, kvečjemu dodatne težave lahko ustvari,” je še poudarila Živčičeva.

Akcije, podobne današnji, potekajo po Evropi že od 10. februarja naprej. V začetku marca, ko se bodo v Bruslju sestali voditelji držav članic, da bi zapečatili usodo prihodnje evropske energetske politike, bo okoli 200 aktivistov organizacije Friends of the Earth Europe zvezdo vstavilo v ogromno instalacijo, ki bo predstavljala evropsko zastavo. [3]

***

Dodatne informacije:
Lidija Živčič, [email protected]