Tokrat na sramotilnem stebru evropski ministri za energijo.

Evropske energetske ministre postavljamo na sramotilni steber zaradi dvolične nekonsistentnosti v politiki učinkovite in varčne rabe energije, na katero kažejo naslednji izvlečki iz sklepov voditeljev držav, ministrov in Evropske komisije:

DG Climate Action; Kažipot za prehod v nizkoogljično družbo do 2050, verzija 9. februar 2011
“Če bo revidiran Načrt za učinkovito rabo energije v celoti in učinkovito izveden, bomo s tem dosegli 20 % cilj za učinkovito rabo energije, kar bo omogočilo 25 % znižanje domačih izpustov v EU.” “EU ne bo dosegla svojega cilja za učinkovito rabo energije brez dodatnih naporov.”

Vrh voditeljev držav o energetiki in inovacijah, 4. februar 2011
“EU 20 % cilj za učinkovito rabo energije […], ki ga trenutno ne dosegamo, mora biti dosežen.”

Sklepi Sveta ministrov za energijo, 28. februar 2011
“Določanje kakršnih koli dodatnih ciljev v tem trenutku ni upravičeno.”

V situaciji, ko je učinkovita in varčna raba energije lahko rešitev na številne izzive (od brezposelnosti do onesnaženja), je takšno sprenevedanje evropskih energetskih ministrov nedopustno.

Brook Riley, zastopnik organizacije Friends of the Earth Europe za podnebje in energijo, je zaključek evropskih energetskih ministrov komentiral: “Evropske vlade so dvolične, ko pride do  ključnega vprašanja prihrankov energije. V začetku meseca so voditelji držav EU ugotovili, da nismo na poti k dosegu indikativnega cilja za učinkovito rabo energije do leta 2020, da pa mora biti ta cilj vendarle dosežen – energetski ministri sedaj pravijo, da okrepljeno ukrepanje ni potrebno. Ta nekonsistentnost energetske politike Evropejce obsoja na višje stroške za energijo ob hkratnem zamujanju priložnosti za odprtje milijonov novih delovnih mest.”

Glede na Načrt za učinkovito rabo energije, ki je pricurljal v medije, in ki naj bi ga Evropska komisija objavila 8. marca 2011, bi dosega 20 % cilja za učinkovito rabo energije do 2020 zagotovila do 1000 evrov prihranka na gospodinjstvo na leto, ustvarila milijone novih delovnih mest, pospešila konkurenčnost industrije in zmanjšala letne izpuste CO2 za 740 milijonov ton.

Brook Riley dodaja še: “Vsi se strinjamo, da EU ni na poti k dosegu 20 % cilja za učinkovito rabo energije do leta 2020. Ministri veliko govorijo o ceni energije in uvozu fosilnih goriv, a pozabljajo, da je najcenejša in najvarnejša tista energija, ki je ne porabimo. Evropa si mora postaviti zavezujoč cilj za učinkovito rabo energije zdaj.”

Brook, popolnoma se strinjamo s teboj!

Tukaj navajamo nekaj razlogov za zavezujoč cilj za energetsko učinkovitost.

Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi zagotovil zmanjšanje naših izpustov toplogrednih plinov
Zadnje ugotovitve podnebnih znanstevnikov so zaskrbljujoče čtivo. Očitno je, da trenutni podnebni cilj EU za 20 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do 2020 ni primeren. Tudi vseevropski cilj za 30 % zmanjšanje izpustov nam ponuja le 50:50 možnost, da globalni porast temperature zadržimo pod 2°C. To pomeni, da moramo nujno revidirati podnebne politike. Evropa se mora zavezati k zmanjšanju izpustov za 40 % do 2020 na domačih tleh in spodbujati preproste rešitve, ki bodo zagotovile, da bodo ljudje in podjetja ukrepali. Ena takih rešitev je varčevanje z energijo. Ker okoli 80 % evropskih izpustov toplogrednih plinov izhaja iz sežiganja fosilnih goriv, je najhitrejši način za zmanjšanje izpustov zmanjšanje porabe energije. EU že ima cilj za varčevanje z energijo, vendar pa je ta cilj le prostovoljen in ga zato na splošno ne jemljemo dovolj resno. Zagotoviti, da postane ta cilj zavezujoč, ne pa zgolj prostovoljen, je prva prioriteta, ki ima pomemben doprinos: izpuste CO2 lahko od danes pa do leta 2020 zmanjšamo za 800 milijonov ton (kar predstavlja 20 % zmanjšanje izpustov glede na 2005). To seveda samo po sebi ni dovolj, da bi razrešilo podnebno krizo, vendar pa predstavlja pomemben prvi korak. Zato moramo zagotoviti obvezen cilj za energetsko učinkovitost.

Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi zagotovil, da ne bi bili odvisni od uvoza energije
EU je ena od regij, ki so najbolj odvisne od uvožene energije. Trenutno uvaža skoraj 60 % plina, preko 80 % nafte in 97 % urana. Uvoz energije je obremenjen s težkim bremenom: tolikšna uvozna odvisnost pomeni odvisnost od političnih situacij, nad katerimi imajo Bruselj in države članice le malo ali pa nobenega vpliva. Dobava uvožene energije se lahko obrne drugam ali pa se celo zaustavi. EU je to doživela leta 2009, ko je bila dobava plina iz Rusije ustavljena sredi zime. Kako se lahko soočimo s takšno energetsko odvisnostjo? Težka resnica je, da izgradnja novih plinovodov, ki bi obšli Rusijo, in iskanje novih dobaviteljev energije Evropo le še bolj priklepata na trenutno odvisnost od fosilnih goriv. To se dogaja še v času, ko celo največja naftna podjetja priznavajo, da nafte zmanjkuje. Namesto načrtovanja novih plinovodov, bi EU morala razrešiti svojo uvozno odvisnost skozi zmanjšanje rabe energije. Nenavsezadnje je najcenejša in najvarnejša tista energija, ki je ne potrebujemo. Zmanjšanje rabe energije pomeni izstop iz igre, v kateri nihče ne more zmagati, sploh pa ne na vse bolj nevarnem trgu za izginjajoče vire. Zmanjšanje rabe energije je rešitev za izzive EU na področju energetske odvisnosti – vendar pa potrebujemo obvezujoč cilj za energetsko učinkovitost, če želimo, da varčna raba energije postane prioriteta pred gradnjo novih plinovodov.
 
Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi ustvaril okoli milijon novih delovnih mest
Energetski prihranki imajo izjemen potencial za zagotavljanje zaposlovanja: študije Evropske komisije in druge neodvisne študije kažejo, da bi lahko ustvarili okoli milijon delovnih mest po vsej Evropi v naslednjih desetih letih. Največji zaposlitveni potencial je v sektorju stavb, saj na desetine milijonov domov po vsem kontinentu potrebuje boljšo izolacijo in bolj učinkovite sisteme za orgevanje in hlajenje. Učinek so nižji računi za potrošnike in zelo veliko novih delovnih mest. Tudi na področju proizvodnje elektrike so potenciali ogromni – proizvodnja elektrike iz fosilnih virov je izjemno neučinkovita. Le tretjina virov (kot sta na primer premog ali nafta) se pretvori v elektriko. Zato zavezujoč cilj za zmanjšanje neučinkovite rabe energije pomeni tudi preklop na visoko učinkovite obnovljive vire energije in ustvarjanje kvalificiranih in dobro plačanih delovnih mest. Postavljanje energetske učinkovitosti na prvo prioritetno mesto je zanesljiv načrt. Poljska vlada, na primer, je zaključila, da zakonodaja za zmanjšanje porabe energije lahko ustvari več delovnih mest in prinese več davčnih prihodkov, kot pa tradicionalna politika podpiranja prodaje elektrike. Danska ponuja davčne spodbude za podjetja, ki investirajo v zmanjšano rabo energije. Rezultat so bolj učinkovita podjetja in nova delovna mesta. Uspešna akcija na ravni EU zahteva močno politično zavezo. Zavezujoč cilj za energetsko učinkovitost je prvi ključni korak. Je namreč korak, ki gradi gotovost za investicije, in znižuje obrestne mere za stanovanjska posojila ali posojila za industrijsko nadgradnjo. Prav tako spodbuja vladno nepovratno podporo za energetske prihranke. Na kratko: zahteva za zagotavljanje rezultatov je tisto, kar spodbuja podjetja, da zaposlijo nove ljudi.

Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi zmanjšal našo odvisnost od jedrske in fosilne energije
V Evropi poteka napeta razprava o pravilni energetski mešanici za naslednja desetletja. Ker imamo zastarele elektrarne, plinovode in daljnovode, se vsi strinjamo, da bomo morali milijarde evrov nameniti za nekaj novega. Najbolj učinkovita rešitev je, če nam ni treba nadomestiti obtoječih kapacitet za proizvodnjo energije. Potrebujemo pa premik v prioritetah. Premog je preprosto preveč umazan. Plin in nafta sta izjemno občutljiva za velike spremembe cen. Jedrska energija ima več odprtih problemov, med katerimi je najpomembnejši ta, da še nismo našli dolgoročne rešitve za jedrske odpadke. Vetrna in sončna energija ter drugi obnovljivi viri energije so najčistejša, najbolj učinkovita in najbolj varna rešitev za proizvodnjo elektrike, obenem pa so tudi nabolj enostavna rešitev za zmanjšanje potreb po energiji. To ne pomeni, da bodo ljudje ostali v temi: ceneje je investirati v ukrepe za zmanjšanje porabe energije, kot pa graditi nove energetske objekte. Namesto, da se z novo generacijo fosilne in jedrske energije uklenemo v dolgoročno odvisnost, mora EU resno vzeti načelo, da lahko več naredimo z manj. Namesto vlaganja ogromnih vsot denarja v novo energetsko infrastrukturo je veliko bolj pametno vlagati v učinkovitejše (in s tem tudi bolj konkurenčno) gospodarstvo in znižanje stroškov za energijo v domovih. Zato mora EU spodbujati energetske prihranke. Da bi postavili pravilen trend morajo energetski prihranki postati obvezni, ne pa le prostovoljna politika, ki so ji vlade do sedaj obračale hrbet.

Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi zagotovil finančne prihranke v vrednosti več kot 1000 EUR na leto na gospodinjstvo
Če bi raven porabe energije uspeli postaviti na raven porabe iz leta 1990, bi vsako leto prihranili okoli 1000 EUR na gospodinjstvo zaradi nižjih računov za energijo, ugotavlja Evropska komisija. Če te prihranke seštejemo po vsej Evropi, dobimo skupen prihranek v vrednosti 200 milijard EUR letno, od sedaj pa do 2020. Zmanjšana raba energije pomaga uravnovesiti tudi družbene neenakosti: revnejša gospodinjstva po Evropi trenutno porabijo bistveno prevelik del svojega dohodka za energijo, predvsem za toploto in prevoz. Prenehati moramo z zapravljanjem denarja za uvoženo energijo in elektrarne ter ga nameniti za tisto, kar ljudje potrebujejo: boljše in trajnostnejše življenjske pogoje. Kako priti do tja? Iniciative za varčevanje z energijo se poplačajo skozi nižje račune za energijo, vendar pa so najprej potrebne investicije, ki jih marsikatero gospodinjstvo ne zmore narediti. Zanimiva rešitev je zagotavljanje financiranja s strani tretjega, na primer podjetja ali lokalnih skupnosti. Poraba energije v gospodinjstvu se izmeri, nato pa se podpiše dogovor o zmanjšanju mesečnih računov za energijo skozi boljšo izolacijo ali učinkovitejše ogrevalne sisteme, za opredeljene ukrepe pa investicijo podpre podjetje ali lokalna skupnosti. Gospodinjstvo dobi boljši življenjski standard, investitor pa lahko porabi prihranjen denar za pokrivanje svojih stroškov na srednji ali dolgi rok. Gre za situacijo, kjer vse stranke pridobijo. Je preprosto in deluje. Da bi takšne preproste zamisli lahko zaživele mora zavezujoč EU cilj zagotoviti investitorjem, da je varčevanje z energijo res prioriteta. Čas je za obvezen evropski cilj za varčevanje z energijo.

Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev
Danes je varčevanje z energijo le prostovoljna politika, ki jo evropske države večinoma zanemarjajo. Zato se poziv za zavezujoč evropski cilj vse bolj razlega po Evropi. Obvezen evropski cilj za varčevanje z energijo bi:

 – znižal izpuste toplogrednih plinov,
 – zagotovil okoli milijon novih zelenih delovnih mest,
 – zmanjšal našo odvisnost od uvožene energije,
 – zagotovil finančne prihranke v vrednosti več kot 1000 EUR letno na gospodinjstvo in
 – zmanjšal našo odvisnost od jedrskih in fosilnih virov.

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!