Časopis Finance je v sredo, 25. januarja 2012, objavil članek o evropski razpravi o zaostritvi podnebnega cilja za EU iz 20 na 30 % zmanjšanje emisij do leta 2020. Članek vsebuje tudi komentarje predstavnikov slovenskih podjetij o posledicah zaostritve cilja za njihovo poslovanje. Simon Tot iz TEŠ v svojem komentarju ponovno neupravičeno dvomi v realnost evropske sheme trgovanja z emisijami:

“Če se bo vzpostavil trg kupovanja z emisijskimi kuponi, ki je za zdaj še vprašljiv, jih bomo pač kupovali.”

Gospod Tot, dejstvo je, da bo potrebno emisijske kupone za izpuste TEŠ-a od leta 2013 naprej kupovati! To predvidevata tako evropska direktiva o shemi trgovanja z emisijami kot tudi slovenski Zakon o varstvu okolja, ki to direktivo prenaša v naš pravni red. To dejstvo očitno poznajo vsaj v HSE, katerega predstavnik, Zvonko Petan, je isti članek komentiral: “Ostrejše zaveze bi se lahko pokazale v višjih cenah emisijskih kuponov od zdajšnjih, ki jih bomo morali kupovati z letom 2013.”

Gospod Tot, čas je, da v TEŠ prenehate z zavajanjem javnosti in navajanjem neutemeljenih dvomov o delovanju trga z emisijskimi kuponi.

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!