V medijih smo lahko v zadnjih mesecih mnogokrat zasledili raznovrstne novice in članke v povezavi s TEŠ6: od tega, da obstaja možnost, da bodo v Šoštanju kurili premog iz drugih  koncev sveta, kar je okoljsko popolnoma neopravičljivo, do novice, ki smo jo nekateri napovedovali že prej, da bo TEŠ6 dražji od že tako previsokih 1,2 milijarde EUR, teserije novic o zamenjavah vodilnih na položajih v TEŠ in HSE. Na podlagi teh novic lahko zaključimo, da je zgodba o projektu TEŠ6 vse prej kot jasna in njen konec vse prej kot znan. Glede na to, da vlada še vedno nima jasne vizije, kako razplesti zgodbo o TEŠ6, menimo, da je sedaj skrajni čas, da ujamemo zadnji vlak in razmislimo o smotrnosti TEŠ6 in možnih alternativah, ki bodo v 21. stoletju razvojno bolj smiselne ter okoljsko bolj sprejemljive.

Da projekt TEŠ6 ni tako dobronameren, kot želijo predstaviti nekateri, priča tudi dejstvo, da se o projektu TEŠ6 ne morejo zediniti niti v koaliciji. Žalostno je dejstvo, da nihče od vpletenih ne gleda na okoljske vidike tega projekta, ker se vsi ukvarjajo samo s finančno platjo le-tega. Res je, da je projekt problematičen že na finančnem področju in ima mnoge razloge, da pade že zaradi tega, vendar pa je okoljsko ravno tako problematičen in skrajni čas je, da se končno spregovori tudi o tem.

Podobne dvome o projektu TEŠ6 imajo tudi v HSE in si bodo, kot pravijo, vzeli čas za premislek: ”Več članov nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se nagiba k možnosti, da bi projekt šestega bloka TE Šoštanj začasno ustavili. (…). Po naših informacijah naj bi bili ustavitvi projekta tako ali drugače naklonjeni vsi nadzorniki HSE, ki jih je na položaje v začetku oktobra imenovala vlada. Za to možnost naj bi se odločili zaradi številnih vprašanj glede ekonomske rentabilnosti projekta, ki bo po najnovejših izračunih HSE stal več kot 1,2 milijarde evrov, pomanjkanja podatkov in kupovanja časa za analizo stanja in nov krog pogajanj z Alstomom.” (Primož Cirman, Dnevnik, 2.12.2010).

Čudimo se, da si časa za premislek ne vzame tudi vlada, kljub neenotnosti koalicije okoli vprašanja TEŠ6. Še bolj čudno se nam zdi, da se ne odpre široka razprava o projektu ter o možnih alternativah. Številni ljudje, tako iz vrst stroke in politike, kot iz vrst zainteresirane javnosti, se sprašuje o smiselnosti nadaljevanja projekta, kjer je odprtih toliko vprašanj in obstaja tolikšno nestrinjanje. Sprašujemo se, ali predstavlja potencialna razprava o možnih alternativah grožnjo, saj bi še bolj osvetlila negativne vplive projekta TEŠ6 in ugotovila, da bi alternative presegle odprta vprašanja tega projekta?

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!