Novica je odjeknila kljub zagotovilu predsednika EIB, Wernerja Hoyerja, na tiskovni konferenci banke prejšnji teden v Bruslju, da bodo sumi korupcije temeljito raziskani, preden bo banka nakazala denar za projekt TEŠ 6. Trenutno kaže, da bo banka denar nakazala še preden bodo institucije, ki raziskujejo sume korupcije (European Anti-Fraud Office – OLAF in Nacionalni preiskovalni urad – NPU) končale z delom. Tudi poročilo o notranjem raziskovalnem postopku, ki ga vodi sama EIB, še ni bilo predstavljeno javnosti.

Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji, odločitev banke komentira: »Banka je očitno popustila pritiskom in odobrila posojilo za projekt TEŠ 6, ki bo v Sloveniji povzročal ekonomsko, okoljsko in zdravstveno škodo naslednjih 40 let. Kljub temu pa ostaja pričakovanje, da bo banka ohranila svoja načela in bo preklicala financiranje v primeru, da odprte preiskave NPU in OLAF pokažejo, da je v projektu TEŠ 6 prišlo do korupcije.«
Ob tem še dodaja: “Tudi če bomo morali sprejeti dejstvo, da bo TEŠ 6 dokončan, pa je pred celo Slovenijo velika naloga. TEŠ 6 je državljanom, politikom, medijem, civilni družbi in investitorjem pokazal, kako se pomembni projekti ne delajo. Zaradi grenke izkušnje s TEŠ 6 moramo vsi skupaj poskrbeti, da se tovrstne avanture v Sloveniji ne bodo več ponovile. Ne v energetiki, ne nikjer drugje.«

“To so slabe novice za Slovenijo,” odločitev banke komentira tudi Lidija Živčič iz Focusa, društva za sonaraven razvoj. “Ironično je, da banka Evropske unije Sloveniji posoja denar, s katerim bo oteženo doseganje podnebnih ciljev EU. Otežen bo tudi prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, zaradi česar bo trpela konkurenčnost gospodarstva,” pravi Lidija Živčič in dodaja: “Žalostno je, da je skoraj cel politični spekter Slovenije podprl poroštvo za ekonomsko tvegan projekt, ki bo s kurjenjem lignita še več kot 40 let onesnaževal okolje in načenjal zdravje državljank in državljanov.”

Slovenija znotraj EU sodeluje v razpravi o doseganju podnebnih ciljev zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2050 z vmesnimi cilji po desetletjih. Pravkar se na evropski ravni tudi začenja razprava, ki bo nadgradila podnebno energetske cilje EU 20:20:20 za leto 2030.

“Projekt TEŠ 6 nam je bil dobesedno vsiljen in negativne posledice te nespametne odločitve bodo padle na naša, davkoplačevalska ramena. Zato pričakujemo nič manj kot to, da bo Slovenija od tega trenutka dalje med najbolj progresivnimi državami EU pri zagovarjanju naprednih in nujno potrebnih ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, povečevanja deleža obnovljivih virov energije ter doseganja najvišjih možnih stopenj energetske učinkovitosti do leta 2030,” še zaključujejo pri obeh nevladnih organizacijah.

Kontakt:
Nina Štros, Greenpeace v Sloveniji, [email protected], 040 871 530
Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 041 291 091