Slovenija se s prenovo Nacionalnega energetskega programa (NEP) odloča o energetski prihodnosti države. Tako kot smo na pomembnih razpotjih na mnogih področjih, smo na razpotju tudi v energetiki. Ali bomo ubrali staro pot, po kateri bomo lahko hodili le še kakšno desetletje ali dve, nato pa naleteli na nepremostljive ovire, ali se bomo upali spustiti na novo pot, ki nam sicer prinaša izzive, bo pa po njej mogoče nadaljevati potovanje še nekaj časa?

EU je v decembru 2011 objavila Kažipot za energijo, ki kot glavne usmeritve navaja učinkovito rabo energije in skoraj popoln prehod na obnovljive vire energije do 2050. Predlog Nacionalnega energetskega programa prav tako navaja, da mora trajnostna energija igrati vlogo v prihodnjih usmeritvah sektorja, vendar trenutna vlaganja in ključni opredeljeni projekti v energetiki kažejo, da gre slovenska energetika v bistvu v smer, ki je nasprotna Kažipotu za energijo EU.

Načrtovanje energetske prihodnosti Slovenije ponavadi poteka v dokaj ozkem krogu. Doseganje ciljev za trajnostno energetiko pomeni veliko dela na lokalni ravni, ustvarjanje povezav med občinami/regijami ter gradnjo sodelovanja med različnimi akterji. Zato želimo z razpravo ‘Trajnostna energija v Zasavju’ odpreti prostor za razprave o trajnostni energiji na lokalni ravni.

Vaši sogovorniki bodo:
► Dejan Saviæ (Greenpeace Slovenija)
► Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj)
► Jure Vetršek (Fakulteta za strojništvo Ljubljana)
► Zoran Tomsits (Eko krog in Transition Network)

Razpravo bo moderiral Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma.

Razprava bo naslovila naslednje tematske sklope:

Trajnostna energetska prihodnost
► Osnutek Nacionalnega energetskega programa
► Evropski Kažipot za energijo 2050
► Vizija trajnostne energetske prihodnosti

Koristi in učinki na regionalni ravni
► Pozitivni učinki in koristi trajnostne energetike
► Primeri dobre prakse: učinkovita raba energije, energetska samozadostnost, Convenant of Mayors…
► Regionalni potenciali: delovna mesta, razvojne pobude, nova podjetja…

Podporni mehanizmi za trajnostno energijo
► Financiranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije: skladi, subvencije, energetsko pogodbeništvo, rizični skladi, Eko Sklad, zadolževanje občin
► Nova finančna perspektiva EU

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo za prijavo na [email protected] ali 01 515 40 80.

Vljudno vabljeni!