Evropa je trenutno le približno na pol poti, da doseže svoj cilj za izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020. Del razloga za nedoseganje cilja je v tem, da je ta cilj nezavezujoč. Evropski obvezujoč cilj za varčevanje z energijo bi med drugim zagotovil, da bi zmanjšali svojo odvisnost od uvoza energije. Trenutno EU uvaža skoraj 60 % plina, preko 80 % nafte in 97 % urana. Primerljive številke za Slovenijo so 99,7 % za plin, za nafto 101,7 % in za uran 100 %. Tolikšna uvozna odvisnost pomeni odvisnost od političnih situacij, nad katerimi imamo le malo ali pa nobenega vpliva.

’Zmanjšanje rabe energije pomeni izstop iz igre odvisnosti, v kateri nihče ne more zmagati. Zmanjšanje rabe energije je rešitev za izzive energetske odvisnosti – vendar pa jo moramo postaviti na prioritetno mesti in potrebujemo obvezujoč cilj za energetsko učinkovitost, če želimo, da varčna raba energije postane prioriteta pred gradnjo novih zmogljivosti,’ opozarja Lidija Živčič, strokovna vodja v društvu Focus.

’Poleg uvozne odvisnosti se Slovenija ubada tudi s problemom visoke energetske intenzivnosti. Slednja je za 54,4 % višja od povprečja EU in bremeni konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Tako odvisnost, kot visoka energetska neučinkovitost podjetij sta pomembna razvojna izziva, ki ju mora Slovenija nasloviti v nastajajoči Strategiji razvoja Slovenije za 2013 – 2020. Varčna in učinkovita raba energije primerno naslavlja oba izziva, zato jo je potrebno postaviti v središče energetske in razvojne politike,’ izpostavlja Živčičeva.

Prenova Strategije razvoja Slovenije in Nacionalnega energetskega programa je idealen okvir za umeščanje varčne in učinkovite rabe energije na prioritetno mesto, ki bo zagotovilo, da bodo ogromni finančni, razvojni, zaposlitveni in okoljski potenciali tega področja primerno zajeti [3]. Res je, da je potrebno za varčno in učinkovito rabo energije narediti začetne investicije in zato bi morala Slovenija energetsko učinkovitost postaviti na pomembno mesto tudi pri v programskih dokumentih za črpanje evropskih skladov v obdobju 2013 – 2020.

’V Sloveniji je več kot 30 % gospodinjstev energetsko revnih, saj za porabljeno energijo porabijo več kot 10 % gospodinjskega proračuna. Prenehati moramo z zapravljanjem denarja za uvoženo energijo in elektrarne ter ga nameniti za tisto, kar ljudje potrebujejo: boljše in trajnostnejše življenjske pogoje. Ravno pri tem nam lahko izdatno pomagajo evropski skladi, le pametno jih je treba izkoristiti,’ svetuje Živa Gobbo, predsednica društva Focus, in dodaja: ‘Zmanjševanje rabe energije ostaja najpreprostejši in najcenejši način zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ob hkratnem zagotavljanju prihrankov za potrošnike in javne proračune, ustvarjanju lokalnih delovnih mest, izboljševanju energetske varnosti in konkurenčnosti podjetij.’


Opombe:

[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

[2] Energetske razprave se ponavadi začno in končajo z razpravo o zagotavljanju oskrbe z energijo, učinkovita raba energije pa – čeprav je načelno pripoznana kot pomembna – je ponavadi potisnjena na stranski tir. Namen kampanje Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev! je okrepiti vlogo učinkovite rabe energije v energetski politiki. Kampanja bo naslovila odločevalce in širšo javnost. Razen na predsednika Vlade bo društvo Focus poziv za energetsko učinkovitost naslovil tudi na ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radiæ, ministra, odgovornega za razvoj in evropske zadeve, mag. Mitja Gasparija, ministra za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivana Svetlika, in direktorja Službe Vlade za podnebne spremembe, Jerneja Stritiha.

[3] Doseganje trenutno nezavezujočega 20 % evropskega cilja bi po ugotovitvah Evropske komisije zmanjšalo stroške za energijo za 78 milijard evrov letno, ustvarilo okoli 2 milijona kakovostnih, novih in lokalnih delovnih mest, odpravilo potrebo po postavitvi novih enot za proizvodnjo električne energije, ki je enaka 160 termoelektrarnam na premog, povečalo energetsko varnost in zanesljivost z zmanjšanjem uvozne odvisnosti za do 20 % in izboljšalo globalno konkurenčnost Evrope s spodbujanjem raziskav in razvoja ter zmanjšanjem stroškov za energijo. Več informacij je na voljo na:  http://focus.si/index.php?node=285

***

KONTAKT in VEČ INFORMACIJ:
Lidija Živčič, strokovna vodja društva Focus, [email protected], 041 291 091

Sporočilo za javnost v pdf obliki najdete tukaj.