6. marec je svetovni dan varčevanja z energijo in ob tej priložnosti želimo v društvu Focus pozornost ponovno usmeriti na aktivnosti za zmanjšanje rabe energije, tudi v gospodinjstvih. V društvu izvajamo evropski projekt REACH, v okviru katerega izvajamo brezplačne energetske preglede v gospodinjstvih. Osnovni namen projekta je zmanjšanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih, kar nam zaenkrat tudi dobro uspeva.

Cilj projekta REACH je opolnomočiti gospodinjstva, da varčujejo z energijo in vodo ter tako znižajo svoje račune ter na drugi strani vzpostaviti energetsko revščino kot temo, ki zahteva prikrojene politike in ukrepe na lokalni, nacionalni in EU ravni. Projekt poteka v Bolgariji, na Hrvaškem, v Makedoniji in Sloveniji.

V Sloveniji projekt izvajamo na področju Zasavja in Pomurja, v projekt pa smo poleg občin, Centrov za socialno delo, Mladinskih centrov in Lokalne energetske agencije Pomurje, vključili tudi dijake, ki v obliki prakse in pod mentorstvom izvajajo energetsko svetovanje. Dijaki STPŠ Trbovlje so svoje obiske že izvedli.

Brezplačno energetsko svetovanje poleg analize porabe električne in toplotne energije ter vode, vključuje tudi specifične nasvete za varčevanje ter paket naprav za varčevanje z energijo in vodo (varčne sijalke, tesnila za okna, varčevalni nastavki za pipo in tuš idr. – odvisno od potreb gospodinjstva). Na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje gospodinjstvo privarčuje v povprečju 107 EUR na leto, kar pomeni približno 800 kWh prihranjene končne energije ter približno 17 m3 vode.


Obiski energetskih svetovalcev prispevajo tudi k zmanjševanju energetske revščine. Zaskrbljujoče je, da se delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno toplega stanovanja, zvišuje, k čemur so pripomogli predvsem ekonomska in finančna kriza ter kombinacija naraščajočih cen energentov in nizkih dohodkov gospodinjstev.

Da si bo lahko širša javnost olajšala varčevanje z energijo doma, smo pripravili nabor koristnih ukrepov. Najdete jih tukaj.

Več informacij: Tomislav Tkalec, [email protected], 01 515 40 80