Žarnice z žarilno nitko predstavljajo najmanj učinkovit način proizvajanja svetlobe. Pričakuje se, da bo prepoved njihove uporabe zmanjšala izpuste CO2 za 16 milijonov ton letno do leta 2020. Za primerjavo: enako letno količino emisij povzroči 5 milijonov osebnih avtomobilov. Ta ukrep je pomemben korak EU v smeri zmanjšanja izpustov CO2 in energetske odvisnosti, hkrati pa niža stroške elektrike evropskih državljanov. Odločitev o opustitvi žarnic z žarilno nitko je EU sprejela letos in sicer s t.i. ekodizajn direktivo .

"Prizadevanja EU za umik podnebju škodljivih izdelkov iz trgovinskih polic ocenjujemo pozitivno. Takšni ukrepi morajo biti na vrhu prioritetnega seznama vseh zanesljivih in učinkovitih podnebnih in energetskih politik," pojasnjuje Christian Brandt vodja programa Energija pri Focus društvu za sonaraven razvoj. "Poleg tega pa je nujno potrebno izboljšati obveščenost potrošnikov o učinkovitih žarnicah, kakor tudi izboljšati kakovost le-teh.«

Kljub temu, da v Focus društvu za sonaraven razvoj podpirajo opustitev potratnih žarnic EU očitajo, da ne stori dovolj za zmanjšanje vsebnosti strupenih in elektromagnetnih sevanj v sedanjih varčnih žarnicah. Izboljšati in uskladiti je potrebno tudi ustrezno pakiranje samih žarnic, da bo potrošniku jasno razvidno kako izbrati primeren izdelek ter kako ga uporabljati do izteka življenjske dobe. Potrošnik mora biti obveščen tudi o tem, kaj narediti z žarnicamo po izteku življenjske dobe ali ko se žarnica razbije [3]. "Potrebujemo dodatne ukrepe na poti k energetsko učinkoviti, varni in ekološki razsvetljavi," dodaja Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj. "Na primer, potrebno bi bilo znižati, kolikor je to mogoče, vsebnosti živega srebra v kompaktnih fluorescentnih svetilkah ter izboljšati proces njihovega recikliranja."

Focus društvo za sonaraven razvoj tudi opozarja, da ukrepi glede žarnic sami po sebi ne bodo dovolj za rešitev podnebne krize, kljub temu da predstavljajo primer dobre prakse. Tudi pri drugih izdelkih, predvsem pri aparatih za ogrevanje in hlajenje prostorov (grelni kotli, grelniki vode, klimatske naprave) je potrebno ukrepati v najkrajšem času in z dovoljšno mero ambicioznosti. Ob upoštevanju Ekodizajn direktive za te izdelke, bi lahko izpuste CO2 v Evropi zmanjšali za 230 milijonov ton letno do 2020, kar je 14-krat več, kot jih bo zmanjšala prepoved prodaje neučinkovitih žarnic.

[1] Focus društvo za sonaraven razvoj je neodvisno, nevladno, neprofitno in nepolitično združenje posameznikov . Naše delo zajema naslednja področja: podnebne spremembe, energija, mobilnost ter podnebne spremembe in razvoj.

Focus je član mednarodne “Coolproducts koalicije”, ki izvaja kampanje za ambiciozne ukrepe na področju energetske učinkovitosti v okviru Ekodizajn direktive. Ekodizajn direktiva namreč določa okvir za uvedbo obveznih okolju prijaznih zahtev za velik obseg proizvodov (vključno s TV, hladilniki, grelnimi kotli in klimatskimi napravami). Z doslednim izvajanem ukrepov Ekodizajn direktive bi lahko EU dosegla polovico zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020. Več informacij o kampanji in procesu najdete na: http://www. coolproducts . eu . Tehnične podrobnosti o procesu oblikovanja Ekodizajn direktive lahko najdete na: http://env-ngo.eup-network.de.

[2] Žarnica z žarilno nitko je tradicionalna žarnica. Cena tovrstnih žarnic je nizka, vendar imajo kratko življensko dobo, razen tega pa so energijsko zelo potratne, saj se v vidno svetlobo pretvorijo le 5% električne energije, ki jo porabijo. Žarnice z žarilno nitko so odgovorne za približno 50 milijonov ton emisij CO2 v EU letno oz . 12% emisij, ki jih povzročajo gospodinjski aparati .

[3] Veliko ljudi še vedno po izteku življenjske dobe odvrže kompaktne fluorescenčne žarnice v mešane gospodinjske odpadke, namesto da bi jim zagotovili primerno recikliranje . To se dogaja, ker ljudje ne posedujejo s primernimi in zadostnimi informacijami . Nujno je potrebno začeti izvajati bolj učinkovito vračanje žarnic v sistem ( npr . na prodajnem mestu), kakor se mora tudi povečati stopnja recikliranja žarnic.

Elektromagnetno polje sevanja iz svetilke predstavlja delež električnega smoga, ki vpliva na naše zdravje, zato ga je potrebno zmanjšati na najnižjo tehnično izvedljivo raven tudi z zakonodajo. Za sedaj ni v zakonodaji EU na to temo vključeno še nič v zvezi s žarnicami.

Informacije na embalažah žarnic pogosto niso standardizirane . Potrošniki imajo zaradi tega težave pri primerjanju kakovosti, porabe električne energije, uporabe in vsebnosti strupenih snovi med različnimi blagovnimi znamkami. V trgovinah so svetilke ponavadi razvrščene glede na tehnologijo, namesto glede na uporabo , kar oteži izbiro žarnice.

***

VEČ INFORMACIJ : Anela Bešo, [email protected], 031 204 595

KONTAKT : Christian Brandt, [email protected], (v angleščini) 040 315 257