Okoljske nevladne organizacije Climate Action Network Europe, Friends of the Earth Europe, Greenpeace in WWF so pred stavbo, v kateri je potekalo srečanje okoljskih ministrov EU, postavile ogromne kocke ledu, ki simbolizirajo vplive podnebnih sprememb, in tako opozorile ministre na nujnost vodenja v globalnem boju proti podnebni katastrofi. Pogajanja med evropskim parlamentom in svetom se nadaljujejo, vendar je za vodje držav članic ostalo veliko prostora za razvodenitev zakonodaje pred svojim srečanjem naslednji teden.

Okoljske organizacije pozivajo Evropski parlament, da politično pritisne na svet in brani svoje stališče o podnebni zakonodaji. Na današnjem srečanju so člani Evropskega parlamenta podčrtali pomembnost stališč, za katere so glasovali v oktobru, kot na primer namenjanje prihodkov iz avkcije emisijskih kuponov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, omejitev dostopa zunanjih kreditov in potreba za kazni za države članice, ki ne izpolnijo svojih obvez.

Ta stališča so odsev dveh testov, ki so ju okoljske skupine postavile za podnebno-energetski paket: ali je notranji cilj EU za leto 2020 skladen z izzivom, ki ga predstavlja omejevanje globalnega segrevanja na manj kot 2 ºC glede na predindustrijsko raven, in ali bo zagotovljena potrebna in obvezujoča finančna podpora za države v razvoju, da zmanjšajo svoje emisije in se prilagodijo na neizogibne posledice podnebnih sprememb.

Trenutno med evropskimi voditelji ni dogovora o podpori zavezi, ki so jo sprejeli še pred 20 meseci, da se v primeru mednarodnega dogovora izpusti toplogrednih plinov zmanjšajo za 30 % do leta 2020. Sedaj ogrožen tudi šibkejši cilj 20 %, saj se doseganje cilja načrtuje predvsem skozi nakup kreditov iz drugih držav.

‘Vodstvo’ EU v globalnem podnebnem procesu je pod vprašajem tudi na podnebnih pogajanjih v Poznanu, kjer EU ni uspela zagotoviti finančne podpore za države v razvoju, čeprav ima za to dobro osnovo v milijardah evrov, ki jih bodo države članice prejele iz prodaje emisijskih kuponov v okviru evropske sheme za trgovanje z emisijami.

Na področju obnovljivih virov energije, kjer je bil napredek do sedaj primeren, svet sedaj zahteva revizijo členov, ki bi razmajala 20 % cilj in ogrozila varnost investicij v tehnologije, ki so prijaznejše do okolja in zagotavljajo ustvarjanje delovnih mest.

Po mnenju okoljskih organizacij je sramota, da v času, ko se ostali deli sveta – tudi ZDA in Kitajska – prebujajo in začenjajo ukrepati za preprečevanje podnebne katastrofe, vodstvo EU na tem področju kopni. Sedaj je najslabši trenutek, da EU odstopi od zavez, ki jih je sama predlagala lansko leto. Nekatere države članice se sedaj pogovarjajo o konkurenčnosti, protekcionizmu in ustvarjanju lukenj v podnebni zakonodaji. Če EU ne uspe skleniti ambicioznega notranjega dogovora, bo celi svet trpel posledice.

Kontakt:

Lidija Živčič, Focus, 041 291091, [email protected]

Karim Harris, Climate Action Network Europe, t. +32 (0)2 229 52 25, [email protected]

Francesca Gater, Friends of the Earth Europe, t. +32 (0)2 542 6105, m. +32 (0)485 930515, [email protected]

Mark Breddy, Greenpeace, t. +32 (0)2 274 1903, m. +32 (0)496 156 229, [email protected]

Claudia Delpero, WWF, t. +32 (0)2 740 0925, m. +32 (0)497 6381, [email protected]

www.timetolead.eu

Evropa, čas je za vodenje! je javna kampanja mrež CAN-Europe, Friends of the Earth Europe, Greenpeace in WWF za obveščanje širše javnosti o pogovorih o EU podnebno-energetskem paketu in njihovih učinkih na povprečne globalne temperature. Na naslovu www.timetolead.eu lahko državljani in državljanke ukrepajo tako, da od svojih voditeljev zahtevajo, da podprejo ukrepe, ki so v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja pod 2oC.