Drugi del Petega poročila o oceni stanja Medvladnega panela za podnebne spremembe, ki je bil danes objavljen v Yokahomi, svari, da podnebne spremembe že negativno vplivajo na vse kontinente in oceane. Številni deli sveta že občutijo več suš, poplav in motenj pri preskrbi z vodo in hrano. Ob slabšanju podnebnih sprememb se pričakuje upočasnitev gospodarske rasti, poslabšanje prehranske varnosti in povečanje neenakosti.

Lidija Živčič, strokovna vodja pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj, pravi: “Morebiten občutek, da podnebne spremembe Evrope ne zadevajo, je s tem poročilom ovržen. Podnebne spremembe so tukaj in zdaj, v Evropi, in se bodo brez ukrepanja samo še zaostrovale.”

“Krute napovedi za Evropo, ki jih vsebuje poročilo, bi morale EU in države članice spodbuditi k ukrepanju. Nevarnost katastrofalnih posledic suš, prehranskih konfliktov, gozdnih požarov, poplav ter izumrtja živalskih in rastlinskih vrst je prevelika, da bi jo naprtili ljudem in naravi Evrope”, dodaja Živčičeva.

IPCC strokovnjaki so opozorili tudi na to, da bodo brez dramatičnega in takojšnjega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov posledice podnebnih sprememb presegle našo sposobnost prilagajanja nanje. Takojšnje in hitro zmanjševanje emisij pa lahko gospodarsko škodo zaradi podnebnih sprememb prepolovi.

“Odlašanje z ukrepi nas bo stalo več in bo manj učinkovito”, opozarja Dejan Saviæ, zastopnik za energetsko politiko pri Greenpeace v Sloveniji. “Rešitve obstajajo, ukrepanje pa je smiselno, saj prinaša pomembne koristi za ljudi, gospodarstvo in okolje – rešuje življenja, prinaša zelena delovna mesta in bolj trajnostno gospodarstvo.”

Poročilo, ki so ga potrdile svetovne vlade, je objavljeno le šest mesecev pred podnebnim vrhom, ki ga bo septembra gostil generalni sekretar ZN Ban Ki-moon. Voditelji se takrat morajo zavezati k ukrepom, ki bodo tlakovali pot k novemu globalnemu podnebnemu dogovoru, katerega sprejetje se pričakuje v letu 2015.

“EU mora sprejeti učinkovit podnebno-energetski paket za obdobje po letu 2020, ki bo zajemal zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij, obnovljive vire in energetske prihranke. Voditelje EU pozivamo, da pred Ban Ki-moon-ovim podnebnim vrhom predstavijo nov, bolj ambiciozen predlog”, dodaja Saviæ.

Tretji del poročila bo objavljen naslednji mesec v Berlinu in bo osredotočen na blaženje podnebnih sprememb.

***

Sporočilo za javnost je na voljo tukaj.

Ozadje za zainteresirano javnost je na voljo tukaj.


VEČ INFORMACIJ:

Lidija Živčič, [email protected], t: 0590 71 326

Dejan Saviæ, dejan.savic@greenpeace, t: 040 165 195