Ljubljana, 16. oktober 2017 – Na današnji okrogli mizi »Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki« so predstavniki civilne družbe in vlade razpravljali o predlogih, kako zagotoviti, da bo javni denar v EIB porabljen transparentno in odgovorno. Dogodek je naslovil številna odprta vprašanja, ki ostajajo glede ravni transparentnosti EIB ter odgovornosti banke napram evropski zakonodaji, obenem pa je osvetlil vlogo Slovenije pri spopadanju s temi izzivi.

Evropska investicijska banka (EIB) je ena najpomembnejših mednarodnih javnih finančnih institucij. Kot taka igra pomembno vlogo tako v EU kot tudi zunaj njenih meja. EIB pomaga dosegati globalne cilje EU, kot so npr. cilji trajnostnega razvoja in cilji Pariškega sporazuma. Za EIB kot evropsko institucijo in finančno roko EU velja evropska zakonodaja. V zadnjih letih je banka povečala svoj makroekonomski vpliv, na primer skozi pomembno vlogo v Investicijskem načrtu za Evropo.

»EIB ima vzpostavljene ustrezne mehanizme za zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti tako do držav članic kot tudi do širše javnosti. Slovenija kot država članica pri upravljanju in delovanju te institucije sodeluje na različnih ravneh: neposredno in na visoki ravni prek udeležbe na letnih skupščinah in drugih podobnih dogodkih, na delovni ravni pa prek pristojnih ministrstev in tudi prek organov Evropske komisije. Medtem ko je vpliv Slovenije na nekaterih področjih neposreden, v skladu s konsenzualno naravo institucije pri večini zadev svoj vpliv uveljavljamo skozi proces soodločanja,« pojasnjuje Andrej Kavčič z Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Vseeno pa ostaja nekaj odprtih vprašanj glede ravni transparentnosti EIB ter odgovornosti banke napram evropski zakonodaji. Robert Godina, politični svetovalec Odbora za nadzor proračuna Zelenih/EFA v Evropskem parlamentu, sprašuje: »EIB je investicijska banka. Evropska. Toda koliko lahko EU vpliva na odločitve banke? Je banka transparentna, trajnostna in brez korupcije?«

Leo Hoffmann-Axthelm iz Transparency International EU pravi: »Ker se vse več denarja iz proračuna EU sprosti prek finančnih instrumentov EIB, je pomembno, da izboljšamo odgovornost banke na ravni EU. Reforme, ki jih je banka naredila od poročila Transparency International ‘Investiranje v integriteto?’, so dobrodošle, in spodbujamo banko, da reforme nadaljuje. Dejstvo, da so podpredsedniki še vedno odgovorni za projekte v svojih državah, kaže na to, da je EIB še vedno izpostavljena potencialnim konfliktom interesov. Prav tako nov predlog mehanizma za pritožbe predstavlja tveganje za zmanjšanje neodvisnosti mehanizma, kar je skrb vzbujajoč korak nazaj.«

Xavier Sol iz organizacije Counter Balance, ki že več kot 10 let nadzoruje delovanje evropske hišne banke, izpostavlja: »Če naj bi EIB delovala v interesu evropskih državljank in državljanov, je čas za njeno korenito prenovo. Banka EU mora izboljšati standarde na področju odgovornosti in demokracije, nadaljnja demokratizacija te institucije pa je predpogoj za to izboljšavo. V letu 2018 bo banka revidirala svoje politike na področju davkov in energije, kar je odlična priložnost za potrebne spremembe.«

Ob današnjem dogodku je društvo Focus izdalo publikacijo Za bolj trajnostno, transparentno in odgovorno banko EU (1), ki želi osvetliti nekatera odprta vprašanja, ki zadevajo poslovanje EIB, predvsem vprašanja transparentnosti, odgovornosti in davčne pravičnosti. Obenem publikacija prevprašuje tudi poslanstvo javnega interesa te institucije, ki je financirana z javnimi sredstvi držav članic EU, ter podaja sklop priporočil za preoblikovanje EIB v bolj trajnostno, transparentno in odgovorno institucijo.

(1) Publikacija je na voljo na http://focus.si/publikacija/eib_transparentnost_odgovornost.

Več informacij: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091.

 

 

Sporočilo za javnost je nastalo v okviru projekta »Financing development and developing finance for EYD 2015«, ki ga finančno podpirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.