Focus društvo za sonaraven razvoj je na Evropsko komisijo poslal uradno pritožbo zoper Slovenijo, ker ne izvršuje smernice o označevanju avtomobilov (1999/94/EC), ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil (Uradni list RS, št. 86/2003, 133/2003, 43/2004). Določbe tega pravilnika pomagajo potrošniku pri izbiri energetsko učinkovitega in okolju prijaznega vozila. Pravilnik namreč določa, da morajo oglaševalci avtomobilov na plakatih in v tiskanih oglasih jasno in dobro vidno označiti porabo goriva in količino CO2 emisij.

Podobne pritožbe so na Evropsko komisijo naslovile tudi nevladne organizacije v Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Poljskem in v Španiji. Usklajena akcija evropskih nevladnih organizacij je del kampanje ‘Oglašuj CO2!’, ki jo vodi evropska nevladna organizacija Friends of the Earth.

Znano je, da je poleg novih tehnologij in obdavčevanja informiranje potrošnika ena glavnih metod v procesu zmanjševanja emisij. Z neupoštevanjem smernice izdelovalci avtomobilov ne le kršijo zakon, temveč tudi podcenjujejo trud, da bi dosegli cilje za zmanjšanje emisij CO2 v avtomobilski industriji.

V času rekordnih cen fosilnih goriv države članice ne upoštevajo pravil in zakonov ter s tem škodijo potrošniku, ki ni pravilno obveščen o rabi goriva in emisijah CO2. Sedaj je na vrsti Evropska komisija, ki mora raziskati nepravilnosti in zahtevati od članic upoštevanje smernice.

Focus društvo na spletni strani www.advertiseCO2.eu od 5.6.2008 omogoča posameznikom, da se pritožjoi na Inšpektorat RS za okolje in prostor v primeru, da opazijo tiskan avtomobilski oglas, neskladen s smernico 1999/94/EC. Nekaj pritožb je Inšpektorat že prejel, vendar se doslej še ni odzval. To je tudi eden od razlogov, da se je društvo pritožilo na Evropsko komisijo.

V primeru, da bodo države članice še naprej kršile pravila zapisana v smernici o označevanju avtomobilov, se lahko zgodi, da se bodo morale zagovarjati na Evropskem sodišču.

Kontakt:

Lidija Živčič, tel: 041 291091, e-pošta: [email protected]

Marjeta Benčina, tel: 01 515 4080, e-pošta: [email protected]