Bruselj/Ljubljana, 24. maj 2018 – Danes so družine, vključno z majhnimi otroci, in mladinska organizacija Sáminuorra iz Švedske, katerih življenja so in bodo tudi v prihodnje ogrožena zaradi vplivov podnebnih sprememb, proti Evropskemu parlamentu in Svetu, pristojnima zakonodajnima organoma, vložile podnebno tožbo. S tožbo, ki je bila na današnji dan vložena na Sodišče Evropske unije, tožniki zatrjujejo, da podnebni cilj EU do leta 2030 – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 glede na leto 1990 – ne odgovarja na dejanske potrebe za preprečitev nevarnih posledic podnebnih sprememb in je nezadosten za zaščito njihovih temeljnih pravic do življenja, zdravja, poklica in lastnine.

Deset družin iz Portugalske, Nemčije, Francije, Italije, Romunije, Kenije, Fidžija in švedska laponska mladinska organizacija Saminuorra, poudarjajo, da podnebne spremembe že zdaj vplivajo na njihova življenja, domove, tradicionalne družinske poklice in kulturo. Suše, dvig morske gladine, mile zime, vročinski valovi, gozdni požari in druge posledice segrevanja ozračja so jih že oškodovale in bojijo se prihodnosti. Zatrjujejo, da bi morala EU ob upoštevanju zahtev evropskega in mednarodnega prava za zaščito temeljnih pravic državljanov opredeliti bolj ambiciozne cilje za zmanjšanje emisij – da se dvig temperature ustavi pod 1,5 °C namreč ni dovolj 40-odstotno znižanje! Sodišču predlagajo, da odloči, da so podnebne spremembe stvar človekovih pravic ter da je EU odgovorna za zaščito njihovih pravic, predvsem pa pravic otrok in prihodnjih generacij. V tožbi ne zahtevajo odškodnin, ker ne želijo finančnih kompenzacij. Prizadevajo si izključno za večje ambicije EU in posledično tudi bolj konkretno ukrepanje za prihodnost vseh nas in naših zanamcev. »EU, naredi vse, kar lahko!« to je njihovo sporočilo.

Družine prenizek podnebni cilj EU do 2030 spodbijajo skozi tri pred kratkim sprejete evropske zakonodajne akte, ki regulirajo emisije (Direktiva o trgovanju z emisijami, Uredba o delitvi naporov ter Uredba o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu). Tožniki zatrjujejo, da ta zakonodaja, ki sta jo potrdila Evropski parlament in Svet ministrov, še vedno dopušča visoke ravni toplogrednih plinov in ne naslavlja potenciala zmanjšanja emisij, ki ga ima EU. Prav tako ni v skladu z zavezami iz Pariškega podnebnega sporazuma, ki ga je ratificirala tudi Evropska unija. Želijo si, da se v aktih zastavljeno 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 – niso oblikovali konkretne številke, ampak ocenjuje se, da bi bilo potrebno zvišanje vsaj na 55 ali še bolje na 60 odstotkov.

Maurice Feschet, 72-letni Francoz, pojasnjuje, zakaj se je njegova družina pridružila tožbi: »44 odstotkov v šestih letih – to je konkretna izguba pri žetvi sivke v Provansi zaradi posledic podnebnih sprememb, ki so vedno hujše. Nujno je, da evropska politika naredi korak nazaj in razmisli o načelih demokracije. EU mora prisluhniti državljanom, ki so prizadeti zaradi podnebnih sprememb in izvesti ukrepe, ki so potrebni za njihovo zaščito.«

Sanna Vannar, 22-letna predsednica mladinske organizacije Sáminuorra, je povedala: »Če izgubimo severne jelene, bo laponska kultura izgubljena. Številni mladi Laponci si želijo ostati z njihovimi družinami, vendar v reji severnih jelenov zaradi podnebnih sprememb ne vidijo več prihodnosti. Za varnost naše in prihodnjih generacij je treba podnebne spremembe nujno nasloviti.«

Družine na sodišču zastopajo okoljska pravnica Roda Verheyen, prof. Gerd Winter in Hugo Leith. Roda Verheyen, pravna zastopnica družin je povedala: »Podnebne spremembe so že zdaj predmet obravnav sodišč v evropskih državah in po svetu. S tožbo družine svoje zaupanje za zaščito svojih temeljnih pravic do življenja, zdravja, poklica in lastnine, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, polagajo v evropska sodišča in pravni sistem. Sodišče jim mora prisluhniti in zagotoviti, da bodo zaščiteni.«

Družine podpira širok krog nevladnih organizacij, znanstvenikov in državljanov, ki verjamejo, da je EU lahko in mora biti bolj ambiciozna pri naslavljanju podnebnih sprememb. Znanstveniki iz organizacije Climate Analytics so za tožbo pripravili interdisciplinarno znanstveno študijo, ki jasno kaže, kako so družine prizadete zaradi podnebnih sprememb in hkrati nakazuje možnosti za nadaljnje zmanjšanje emisij, ki bi preseglo trenutne podnebne cilje EU.

Vse stroške, povezane s tožbo, krije nemška nevladna organizacija Varuj planet (Protect the Planet) in s tem družinam omogoča uporabo tega pravnega mehanizma. Climate Action Europe, največja evropska mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebja in energije, katere član je tudi Focus, društvo za sonaraven razvoj, prav tako podpira pogumen korak družin in prepoznava nujnost ukrepanja za zaščito njihovih temeljnih pravic.

Wendel Trio, direktor Climate Action Network (CAN) Europe, pravi: »V 2015 so se države v okviru Pariškega sporazuma dogovorile, da bodo zasledovale cilj omejitve dviga temperature na 1,5 °C. Vendar je jasno, da obstoječi podnebni cilji EU do leta 2030 niso dovolj za spoštovanje teh zavez, zato bi jih bilo treba zaostriti. Tožba, ki so jo vložile družine, izpostavlja nujnost in potrebo po zaostritvi evropskih podnebnih ciljev.«

Carl Fechner, soustanovitelj nemške nevladne organizacije Protect the Planet, ki edina podpira tožba tudi finančno, dodaja: »Ta tožba, The People’s Climate Case, zahteva več kot samo simbolična dejanja in besedičenje za vse človeštvo in posebej za tiste, ki so že oškodovani zaradi podnebnih sprememb. Ta primer ima jasno sporočilo, da moramo ukrepati zdaj!«

Barbara Kvac, strokovna sodelavka pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj, nov poskus izrabe pravnih sredstev za naslavljanje nezadostnosti obstoječega pravnega okvira na področju podnebnih sprememb komentira: »V društvu Focus tožbo družin podpiramo. Podnebne spremembe niso več projekcije, ampak realnost. V obliki ekstremnih vremenskih pojavov, vročinskih valov, suš, poplav, milih zim, in podobno jih čutimo po vsej Evropi, čutimo jih tudi v Sloveniji. Podnebne spremembe torej doživljamo že danes in še zlasti zato, ker napoved za prihodnost ni dobra, bi moralo biti reševanje te problematike med prioritetami vseh držav na svetu. Evropski odločevalci morajo prevzeti odgovornost in zaščititi ljudi, tudi skozi ustrezno zakonodajo. Trenutna podnebna zakonodaja EU nam ne omogoča varnosti.«

Focus, društvo za sonaraven razvoj ima status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu in je član CAN Europe, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Mreža CAN Europe ima več kot 150 članov iz več kot 30 evropskih držav in predstavlja več kot 1700 nevladnih organizacij.

– – –

Daljše izjave tožnikov in ostalih sodelujočih nevladnih organizacij najdete na spletni strani https://peoplesclimatecase.caneurope.org/, tukaj pa so krajši povzetki:

Družina Feschet iz Francije

Družina Recktenwald iz Nemčije

Družina Elter iz Italije

Družina Guyo iz Kenije

Družina Vlad iz Romunije

Alfredo Sendim in Caixeiro  – družini iz Portugalske

Družina Conceição iz Portugalske

Družina Carvalho iz Portugalske

Fidži

ŠvedskaPovzetek pravnih argumentov (v angleščini) je dostopen na tej povezavi:
Legal Summary, lahko pa vam pošljemo še kratek povzetek pravnih FAQ


Kontakti za medije:

Goksen Sahin, CAN Europe[email protected], +32 4 68 45 39 20

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], + 386 59 071 325 ali +386 40 722 149