Bruselj, 7. junij 2016 – Danes je Evropski parlament končno odgovoril na poročilo Evropske komisije o nepravičnih trgovinskih praksah (NTP) ali t.i. poročilo Czesak. Evropski poslanci so poslali močno sporočilo, da je potrebno nadgraditi dosedanje napore za zajezitev NTP in začeti s konkretnimi ukrepi spreminjati delovanje trgovskih verig in drugih členov v verigi preskrbe s hrano. Društvo Focus bo skupaj s koalicijo 29 nevladnih organizacij, združenih v projektu SupplyCha!nge, za pravične trgovske verige, še naprej z zanimanjem spremljalo naslednje korake Evropske komisije na področju NTP.

Današnje glasovanje je pokazalo močno željo Evropskega parlamenta, da bi v Evropi vladale bolj pravične trgovinske prakse, ne samo v okviru EU, temveč tudi s trgovskimi partnerji iz globalnega Juga” je povedal Stefan Grasgruber-Kerl, predstavnik za stike z javnostmi v projektu SupplyCha!nge in nadaljeval “Evropska komisija  mora zdaj pripraviti predlog zavezujoče direktive, ki bo obvarovala kmetijske delavce in majhne kmete pred vedno večjo grabežljivostjo in močjo velikih trgovskih verig in pred močjo multinacionalnih podjetj v dobavni verigi. Glasovanje Evropskega parlamenta je usklajeno s pozivi in peticijami kampanj SupplyCha!nge in Make fruit fair, kjer je 61.000 evropejcev s podpisom sporočilo, da nasprotujejo nepravičnim trgovinskim praksam.”

Današnje glasovanje Evropskega parlamenta je potrdilo, da Evropska komisija slabo naslavlja problem nepravičnih trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano. Parlament je skoraj soglasno (600 glasov proti 48 in 24 zadržanimi) stopil na stran kmetovalcev in potrošnikov ter v njihovem imenu zahteval učinkovito ukrepanje s strani generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW).

Živa Kavka Gobbo, društvo Focus, je povedala: “Zahvaljujoč pogovorom s člani Evropskega parlamenta, so tudi prej nenaklonjene skupine sprejele dejstvo, da Pobuda za verigo preskrbe s hrano [1] ni dovolj, da bi preprečili pojav nepravičnih trgovinskih praks v dobavnih verigah. Glasovanje o poročilu Czesak v Evropskem parlamentu je bilo glede na naše zahteve uspešno”.

Učinkovita rešitev bi bila vzpostavitev mreže že obstoječih nacionalnih organov, ki lahko učinkovito delujejo proti nepravičnim trgovinskim praksam. Na ta način bi dosegli usklajen pristop, ki je potreben na skupnem evropskem trgu. Brez takega usklajenega vodstva lahko pride do konfuzne situacije s pomanjkljivo zakonodajo, ki bi spodkopala načela poštenega poslovanje med podjetji v Evropi.

Poročilo Evropskega parlamenta pozdravljamo, saj prepoznava pomen zagotavljanja poštenih poslovnih praks tako med evropskimi kot tudi ostalimi partnerji, ne glede na geografsko poreklo. Poročilo izpostavlja tudi potrebo po posebej natančni obravnavi lastnih trgovskih blagovnih znamk, ki so v porastu in zavzemajo velik del trga. Zato pričakujemo, da bo komisija in organi, ki varujejo konkurenčnost, vključno z Agencijo za varstvo konkurence in Varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano v Sloveniji, temu področju posvetila posebno pozornost.
Varuh je namreč tudi v Sloveniji opozoril na obstoj nepravičnih trgovinskih praks in nezadostno obravnavo.

Prostovoljne sheme, dokazano, niso dovolj.

Opombe:[1]: http://www.supplychaininitiative.eu/sl
Več informacij:
O projektu Supply Cha!nge: http://supplychainge.org/the-project-eu/?L=eu
Eva Izquierdo, project officer at the EEB
[email protected] TEL: +32 474345819
Stefan Grasgruber-Kerl, spokesperson for the Supply Cha!nge project
[email protected] TEL:+43 699 100 400 79
Živa Kavka Gobbo, predsednica društva Focus
[email protected]. TEL: 01 515 40 80