Omejitev hitrosti lahkih gospodarskih vozil bo spodbudila dobavo manjših motorjev, zmanjšala povprečno porabo goriva in emisije za vsaj 6 % [1]. Potrošniške raziskave v Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem so pokazale močno javnomnenjsko podporo takemu ukrepu [2].

»Lahka gospodarska vozila so edina komercialna vozila, ki nimajo omejevalnikov hitrosti. Omejitev hitrosti lahkih gospodarskih vozil na 120 km/h bo prinesla prihranke na gorivu ter zmanjšala emisije toplogrednih plinov. To je dober dan za voznike, odgovorna podjetja in okolje«, je povedala Katarina Otrin iz društva Focus.

Na žalost pa so evropski poslanci zavrnili zaostritev trenutnega emisijskega cilja (t.j. 147 g CO2/km) za lahka gospodarska vozila za leto 2020, ki na splošno velja za veliko šibkejšega od ekvivalentnega cilja za avtomobile. Gospodarska združenja so pozvala k zaostritvi tega cilja [3]. Nedavna raziskava [4] je pokazala, da je bila prvotna odločitev za cilj 147 g/km bazirana na napačnih podatkih o emisijah CO2 iz lahkih gospodarskih vozil ter na pretiranih ocenah stroškov za njihovo zmanjšanje.

Poslanci so izglasovali tudi posodobitev postopkov merjenja emisij CO2 za lahka gospodarska vozila, ki bodo tako bolj v skladu z zakonodajo, ki je bila za avtomobile sprejeta pred kratkim. Izboljšanje postopkov za testiranje bo pripomoglo k zmanjšanju razlike med uradnimi številkami o učinkovitosti porabe goriva in dejansko porabo, ki jo vozniki dosežejo na cesti.

Še bolj spodbudno je, da so poslanci glasovali za okvirni cilj za leto 2025 – povprečne emisije novih prodanih lahkih gospodarskih vozil v letu 2025 naj bi se gibale v razponu med 105 in 120 g/km. To bo dolgoročno prispevalo k bistvenemu zmanjšanju emisij in prihrankom na porabi goriva.

»Dolgoročni cilji za leto 2025 so ključni za spodbujanje inovacij, ki na trg prinašajo učinkovitejša vozila in spodbujajo napredne čiste tehnologije. Predlagan razpon za cilj 2025 predstavlja korak naprej, a bi cilj moral biti ambicioznejši. Tehnologije, uporabljene v avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih so zelo podobne, zato bi tudi cilji morali biti enakovredni«, še dodaja Otrinova.

***

Opombe:

  1. Poročilo ‘Potential CO2 reduction from optimal engine sizing for light commercial vehicles’, 2010, str.3;http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/media/2010_06_van_engine_sizing_tno.pdf

  2. Javnomnenjske raziskave v Italiji in Nemčiji kažejo, da več kot 80 % sodelujočih v raziskavah podpira uvedbo omejevalnikov hitrosti. Prav tako večina prebivalcev Nizozemske in VB želi, da bi bila hitrost lahkih gospodarskih vozil omejena. Več: http://www.transportenvironment.org/News/2011/5/First-Germans-now-speed-loving-Italians-want-van-speed-limiters/

  3. http://www.transportenvironment.org/publications/open-letter-eu-smes-stricter-fuel-economy-standards-vans

  4. http://www.transportenvironment.org/publications/open-letter-eu-smes-stricter-fuel-economy-standards-vans

Kontakt:

Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj;
katarina(at)focus.si
; 041 773 814