Nevladne organizacije, med njimi Focus, Oxfam, Deutsche Umwelthilfe in Transport and Environment, pred glasovanjem Evropskega parlamenta o zakonu EU o zelenih gorivih, ki bo 13. septembra, poudarjajo absurdnost uporabe živil za gorivo v času prehranske krize.

BRUSELJ, 5. september 2022 – Nevladne organizacije bodo jutri pred Evropskim parlamentom protestirale pod ključnikom #FoodNotFuel. Evropske poslance bodo pozvale, naj prenehajo spodbujati sežiganje poljščin za gorivo, saj to še dodano prispeva k svetovni prehranski krizi.

Za pridelavo poljščin za biogoriva so potrebne ogromne površine zemljišč po vsem svetu, kar prispeva h krčenju gozdov in prisilnem izseljevanju staroselskih in ostalih lokalnih skupnosti z njihove zemlje, pospešuje podnebno krizo ter povečuje lakoto na globalni ravni.

Cene hrane, ki so bile že prej zaskrbljujoče visoke, so zaradi dogajanja v Ukrajini poletele v nebo. Rekordne suše po Evropi in v drugih delih sveta, bodo to krizo še dodatno poglobile. Milijoni dodatnih ljudi so potisnjeni na rob lakote, še veliko več pa v veliko prehransko revščino.

Kljub temu v Evropi vsak dan sežgemo ekvivalent 15 milijonom štruc kruha ter 19 milijonom steklenic sončničnega in repičnega olja za gorivo za naše avtomobile in tovornjake. Nevladne organizacije pozivajo evropske poslance, naj 13. septembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pri glasovanju o novi Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED III) opustijo uporabo rastlinskih biogoriv.

»V Focusu že skoraj 15 let opozarjamo na šibko evropsko zakonodajo na področju biogoriv. Biogoriva niso rešitev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu. Še več, posledice zaradi širjenja zemljišč za njihovo pridelavo povzročajo deforestacijo, predstavljajo grožnjo biodiverziteti ter so po seštevku vseh izpustov na koncu še slabša od fosilnih goriv. Ni nepomembno, da ogrožajo tudi prehransko varnost po vsem svetu. Evropski poslanci imajo priložnost, da končajo to norost, tako da glasujejo za ukinitev podpore za tovrstna goriva, proizvedena iz poljščin za hrano in krmo.« Marjeta Benčina, Focus

»Sežiganje hrane v avtomobilih je v vseh pogledih zelo slaba ideja: pomeni na milijone hektarjev dodatnega intenzivnega kmetijstva ter hkrati spodbuja prehransko in podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti. Zakonodajalci EU morajo nujno prenehati nagrajevati to lažno »zeleno« tehnologijo preko Direktive o energiji iz obnovljivih virov. Svojo zemljo potrebujemo za pridelavo hrane za ljudi in obnovo naravnih ekosistemov.«  dr. Johanna Büchler, Deutsche Umwelthilfe 

»Ne moremo sežigati hrane za pogon vozil, še toliko manj v času lakote. Če bi zgolj Evropa dala žita, ki jih sežiga za biogoriva, na svetovni trg, bi lahko nahranili milijone ljudi. Evropski zakonodajalci imajo priložnost, da na septembrskem zasedanju Evropskega parlamenta to ustavijo. Svet nas opazuje.« Maik Marahrens,Transport & Environment


Opombe
[1] Vsesplošna rast cen, ki smo ji priča od jeseni 2021 naprej, je bila sprva povzročena z borznimi špekulacijami na trgih energentov, ki jih je povzročilo hitro gospodarsko okrevanje centralnih držav svetovne ekonomije. Rast cen se je v začetku leta 2022 še okrepila po uvedbi gospodarskih sankcij s strani ZDA in EU proti Ruski federaciji, eni glavnih svetovnih izvoznic energentov, gnojil in žita, zaradi ruske vojaške intervencije v Ukrajini. Gospodarske sankcije so najprej povzročile rast cene energentov na svetovnem trgu posledično pa tudi ostalega blaga. Še dodatno je rast cen hrane na svetovnem trgu dvignila nezmožnost izvoza ukrajinskih kmetijskih pridelkov, zlasti žitaric in sončničnega olja, zaradi spopadov na jugu države, ukrajinskega miniranja plovnih poti v pristanišča in ruske pomorske blokade na morju.
[2] Poslanci Evropskega parlamenta bodo 13. septembra glasovali o Direktivi o energiji iz obnovljivih virov. S tem glasovanjem bodo formalizirali svoje stališče pred tristranskimi pogovori o novi zakonodaji s Svetom EU in Evropsko komisijo. Organizacije pozivajo evropske poslance, naj glasujejo za predlog, ki zagotavlja daljnosežno in najhitrejšo odstranitev hrane iz mešanice biogoriv v EU ter vključuje takojšnjo opustitev uporabe dizelskega goriva iz palmovega in sojinega olja.
[3] Zaradi biogoriv se cene hrane zvišujejo. Številne študije organizacij IFPRI, T&E in Oxfam izpostavljajo, kako biogoriva povečujejo stroške hrane v kontekstu prehranske krize leta 2008. V poročilu Food not Fuel organizacije Transport & Environment iz marca 2022 je navedeno, da Evropa za pogon naših avtomobilov vsak dan sežge ekvivalent 15 milijonom štruc kruha. V organizaciji Oxfam bodo 8. septembra objavili poročilo o nedelujočem prehranskem sistemu, ki bo vseboval tudi del o vlogi biogoriv pri povzročanju lakote.
[4] Biogoriva iz poljščin v povprečju povzročijo 50 % več emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva, npr. dizel.