Jasno je, da dogovor ne odgovarja na nujnost ukrepanja za obvladovanje podnebnih sprememb, ki izhaja iz zadnjega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe. Evropska industrija ni dobila jasnega signala in spodbude za vlaganja v nizkoogljične tehnologije in izkoriščanje vseh gospodarskih in zaposlitvenih koristi teh vlaganj. Višji cilji za obnovljive vire energije in energetske prihranke bi bistveno zmanjšali energetsko odvisnost EU in zmanjšali pomembnost grožnje Rusije Ukrajini in EU.

Današnja odločitev je prvi korak v dolgem procesu. Zdaj se mora začeti delo na oblikovanju zakonodajnih predlogov, ki bodo zaostrili ambicije EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje deleža obnovljivih virov energije in energetskih prihrankov. Izboljšan predlog je ključen, da EU svetu pokaže, da si želi resno podnebno ukrepanje in ustvariti pozitivno dinamiko v mednarodnih podnebnih pogajanjih.

Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj, sprejeti dogovor o vsaj 40 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, vsaj 27 % deležu obnovljivih virov energije in vsaj 27 % povečanju energetske učinkovitosti komentira: “Sprejeti cilji pomenijo upočasnjevanje evropskega podnebnega ukrepanja. Označiti 40 % zmanjšanje emisij za zadostno ali ambiciozno, kot to počnejo evropski voditelji, je neodgovorno. Takšen cilj ni odgovor na znanstvena spoznanja. Tak dogovor ne bo zmanjšal odvisnosti EU od fosilnih goriv in pospešil prehoda k čisti energetski prihodnosti.”

“Nezavezujoč cilj za energetske prihranke bo v primerjavi s trenutnimi trendi upočasnil napredek pri izboljševanju energetske učinkovitosti. S pritiskom na zavoro pri energetskih prihrankih EU izgublja na področju energetske varnosti, hkrati pa se odpoveduje stroškovno učinkovitim zmanjšanjem emisij in rasti zaposlovanja,” še dodaja Kvacova in zaključuje: “Evropska komisija mora odprtost ciljev, ki jih prinašajo besede ‘vsaj’, nujno izkoristiti za zaostritev ciljev. To je ključno za pogajanja EU o učinkovitem mednarodnem dogovoru z močnimi zavezami vseh velikih onesnaževalk.”

Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost pri Focusu pa dodaja: “Danes sklenjen dogovor prinaša mešana sporočila o tem, kako bo EU naslovila emisije iz naraščajočega prometnega sektorja. Vsebuje splošne in koristne usmeritve o promociji energetske učinkovitosti v prometu in potrebi o pospeševanju prehoda na električno mobilnost. Vendar dogovor vsebuje tudi možnost, da evropske države enostransko vključijo promet v evropsko shemo trgovanja z emisijami – možnost, ki ne bo zmanjšala emisij iz prometa in bi le odložila potrebno preobrazbo sektorja.”

***

Kontakt:

Barbara Kvac, [email protected], GSM: 040 722 149

Marjeta Benčina, [email protected], TEL: 059 071 327