Analiza najbolj branih tiskovin in specializiranih medijev, ki so jo v Focus društvu izvedli julija 2009, je pokazala nedoslednost pri izvajanju Pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil [1]. Omenjeni dokument namreč določa, da morajo biti podatki o rabi goriva in CO2 emisijah vozil »lahko berljivi in nič manj opazni kot osnovni del informacije, ki jo oglas predstavlja«. 99% pregledanih tiskanih oglasnih sporočil to določilo krši.

V Focus društvu za sonaraven razvoj so mnenja, da je predlog novele zakona o davku na motorna vozila, ki z obdavčenjem spodbuja rabo čistejših vozil, hkrati tudi priložnost za ureditev področja avtomobilskega oglaševanja. »Nova lestvica davčne obremenitve za motorna vozila bo od sedaj vezana na izpuste ogljikovega dioksida namesto na vrednost avtomobila. Za potrošnike je zato pomembno, da se zakonodaja o oglaševanju izpustov izvaja dosledno, saj bodo tako lažje obveščeni o njihovi davčni obremenitvi,« je povedala Lidija Živčič, predsednica Focus društva. »Posodobljeni zakon o davku na motorna vozila daje nove razsežnosti zaščiti pravic potrošnika, za katerega bodo informacije o izpustih pomembne, saj bodo vplivale na strošek ob nakupu novega vozila,« je še dodala Živčičeva.

V Focus društvu za sonaraven razvoj so izpostavili tudi vse bolj perečo problematiko terenskih vozil, ki zadnja leta preplavljajo slovenska mesta. T.i. terenci ali SUV so ekološko najbolj sporna osebna vozila, razen tega pa imajo še druge nezaželene stranske učinke [3]. “Terenska vozila so težja in močnejša od cestnih in zaradi tega povzročajo več izpustov toplogrednih plinov. Obdavčitev osebnih motornih vozil glede na okoljska merila bo sicer terenska vozila podražila občutneje, kot ostale avtomobile, vendar pa v Focus društvu ocenjujemo, da je trenutna razlika v obdavčenju prenizka, da bi vplivala na okolju odgovorno ravnanje potrošnikov,“ je razložila Alenka Brodnik, vodja programa Mobilnost v Focusu.

[1] Evropska direktiva 1999/94/EC z dne 13. december 1999 se nanaša na dostopnost informacij potrošnikom o varčni rabi goriv in emisijah CO2 v oglaševanju novih osebnih vozil. Direktiva je bila prenešena v slovenski pravni red skozi Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil. Ta določa, da morajo »vsi promocijski prospekti vsebovati podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za vozilo, na katerega se nanašajo. Te informacije morajo:

1. biti lahko berljive in nič manj opazne kot osnovni del informacij, ki so navedene v promocijskih prospektih;

2. biti lahko razumljive celo ob površnem branju;

3. vsebovati podatke o uradni porabi goriva za vse različne modele vozil, ki so vključeni v promocijske prospekte. Če gre za promocijo več modelov, se vključijo podatki o uradni porabi goriva za vse modele ali pa se navede razpon med najslabšo in najboljšo porabo goriva. Poraba goriva se izrazi v litrih na 100 kilometrov (l/100 km). Vsi številčni podatki se navedejo zaokroženo na eno decimalno mesto.«

Delež oglaševalnega prostora, ki bi naj vseboval informacije o porabi goriva in CO2 emisijah, pravilnik eksplicitno ne določa, kar povzroča nedoslednost pri njegovi uporabi. Dejstvo, da proizvajalci avtomobilov pri promociji svojih izdelkov vztrajno kršijo zakon in tako zavajajo potrošnike, do določene mere ne preseneča, saj pravilnik tude ne predpostavlja sankcij za kršitelje. Ministrstva za okolje in prostor bi moralo zato spremeniti pravilnik v uredbo, ki bi za kršitelje oglaševalskih pravil predvideval tudi kazni in ne zgolj opozorila.

Več infomacij o Pravilniku o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil je na voljo na http://affichezleco2. fr / spip . php ?rubrique66& lang = sl .

[2] Vir podatka: http://advertiseco2.eu/spip.php?rubrique66&lang=sl

[3] Negativne lastnosti terenskih vozil so:

– majhna učinkovitost glede na ceno;

– bistveno večja poraba goriva in zato bistveno večja proizvodnja emisij, kot povprečen osebni avto;

– manjša varnost (Študije kažejo, da so terenska vozila manj varna od osebnih. Zaradi drugačnega težišča se ob hujših nesrečah prevračajo, kar je lahko usodno za voznika.);

– nevarnost za druge udeležence v prometu, predvsem pešce in kolesarje (V hujših nesrečah je več smrtnih žrtev, če so vpletena terenska vozila.);

– zavzemanje velike površine v že tako natrpanih urbanih območjih, na parkiriščih in v ulicah, ki niso dovolj široke za terenska vozila.

Informacije o učinkovitih vozilih so na voljo na http://focus.si/index.php?node=248

***

VEČ INFORMACIJ: Anela Bešo, [email protected],  03…
KONTAKT: Alenka Brodnik, [email protected],  05…