Društva Humanitas, Focus, Afriški center in zavod Ekvilib

vas vabimo, da nas na ROCK OTOČCU obiščete in preizusite na privlačni in pravični interaktivni razstavi, ki bo vsakemu izmed nas pomagala odkriti nekatere odgovore na globalne probleme.

Razstava "TUDI JAZ spreminjam svet", vam bo pokazala, kako pomemben je posameznik in kako vsakdo od nas vpliva na svet preko nakupovalnih navad, rabe energije in uporabe transportnih sredstev.

Vzroke svetovnih probmov običajno iščemo v drugih, manj razmišljamo, da nanje vplivamo sami z vsem svojim bivanjem. S kampanjo »TUDI JAZ« želimo poudariti prav to. Kampanja poteka kot nomadska šola, ki potuje po različnih mestih v Sloveniji. Naša naslednja postojanka – ROCK OTOČEC!

Vabljeni vsi, ki mislite globalno ali pa si želite, da bi vas nekdo končno prepričal v to!

Ekipa »TUDI JAZ«

www.tudijaz.org

focus.si

www.humanitas.si

Informacije: za FOCUS, Živa Gobbo, [email protected] ali 01 515 40 80