Ljubljana, 25. avgust 2017 – Focus, društvo za sonaraven razvoj, se na izdano okoljevarstveno soglasje za industrijski objekt Magna Nukleus ne bo pritožilo. Takšno odločitev smo sprejeli, ker ocenjujemo, da ciljev varstva okolja, ki jih zasledujemo, v konkretnem postopku ne moremo doseči. Kljub temu smo mnenja, da je okoljevarstveno soglasje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje (ARSO), sprejeto na podlagi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ter neupoštevanja in napačne uporabe predpisov.

Focus se kot organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, v formalne postopke vključuje z namenom zagovarjanja interesov varstva okolja in zdravja ljudi. Kot udeleženci v postopkih si prizadevamo preprečiti nestrokovne odločitve, napačno rabo ali neupoštevanje predpisov, ki bi lahko privedli do pomembnih negativnih vplivov za okolje in družbo. Ob tem, da resorno ministrstvo z nevladnimi organizacijami vztrajno zavrača dialog, neargumentirano ignorira naše pobude in predloge, in da je okolje zdaj že za lepo vrsto vlad popolnoma nepomembna tema, se uporaba pravnih sredstev izkazuje kot skoraj edino učinkovito sredstvo za doseganje potrebnih standardov varstva okolja.

V primeru izdaje okoljevarstvenega soglasja za Magno Nukleus zaradi rokov investitorja ni verjetno, da bi postopek lahko pripeljali do zaključne točke, preden bi investitor projekt opustil. Ker v konkretnem primeru naš cilj ni preprečitev projekta, temveč preprečitev ali omilitev njegovih negativnih posledic na okolje, s tem cilja, ki ga zasledujemo, ne bi dosegli. Ob takšnem razpletu bi bržkone postali tudi grešni kozel za propad investicije, posledice in odgovornost za napačne odločitve in nestrokovno opravljeno delo drugih bi se tako prevalile na naša pleča. Zato se kljub nadaljnjim pomislekom o vsebini izdanega soglasja iz postopka umikamo.

Po mnenju Focusa je ARSO okoljevarstveno soglasje izdala brez upoštevanja vplivov s posegom povezanega tovornega prometa na kakovost zraka na že zdaj degradiranem območju Mestne občine Maribor, brez presoje vplivov prometa na podnebje in ob neupoštevanju pogojev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica.

Focus je bil v preteklih tednih deležen hudih pritiskov s strani različnih deležnikov in nosilcev moči, medijev ter posameznikov. Ker formalni postopek predstavlja prostor za soočanje argumentov, kjer ti vzdržijo ali ne, je komunikacija izven postopka neprimerna. Omenjeni pritiski pa kažejo na popolno nerazumevanje tako postopkov samih kot tudi vloge okoljskih nevladnih organizacij v njih in tudi sicer.

Ta primer nam daje jasen vpogled v delovanje družbe, kjer vlada in lokalni deležniki pod pritiski tujega investitorja s strategijo medijske gonje, zastraševanja s politiko izvršenih dejstev ter navidezno odločitvijo »sedaj ali nikoli«, da o iskanju dežurnih krivcev niti ne govorimo, postavi legitimne postopke odločanja na skrajni rob razuma. Ni več važno, kakšna je realna slika, temveč kakšen je konstrukt v medijih. Tako ostrega primera diskreditacije, izsiljevanja, poskusov vplivanja, izvajanja pritiskov ter obenem nerazumevanja samega primera s strani splošne javnosti ni bilo zaznati niti v primeru TEŠ 6. To kaže na stopnjevanje uporabe takšnih taktik s strani državnih in drugih nosilcev moči, kar pa je za nas državljane in državljanke skrb vzbujajoč razvoj.