Amnesty International Slovenije v soboto, 17. oktobra 2009, ob 11. 30 uri na Prešernovem trgu v Ljubljani začenja celoletno akcijo zbiranja foto-peticij. Z njimi bodo zahtevali dostojanstveno življenje za prebivalce delte reke Niger v Nigeriji, ki trpijo zaradi onesnaženja, ki ga povzroča naftna industrija.

S foto-peticijami bodo pozvali Shell, ki je glavni izvajalec naftnih del na območju delte reke Niger, in nigerijske oblasti, naj očistijo območje in prebivalcem omogočijo dostojno življenje.

Foto-peticija bo izgledala tako, da se bodo posameznice in posamezniki pred prizorom onesnažene pokrajine na območju delte reke Niger fotografirali s svojim sporočilom (apelom) nigerijskim oblastem in podjetju Shell. Fotografije bodo zbirali celo leto.

Zakaj začenjajo akcijo na 17. oktober, svetovni dan boja proti revščini? Naftna industrija je številne ljudi v delti reke Niger potisnila še globlje v revščino. Lokalne skupnosti so izključene od dobičkov, pridobljenih s črpanjem nafte, ‘prislužijo’ pa si onesnaženo okolje, ki negativno vpliva na kakovost njihovega življenja, uničuje njihova sredstva za preživetje in njihovo zdravje. Ker so revni, pa jih lahko podjetja tudi lažje prezrejo, zlasti so v slabšem položaju pri doseganju odškodnin oziroma nadomestil za onesnaženja.

Delta reke Niger je eno izmed desetih najpomembnejših svetovnih mokrišč in obmorskih ekosistemov in dom okoli 31 milijonov ljudi. To pa je tudi območje pridobivanja naftnih virov, prekrižano s tisoči kilometrov naftovodov, vrtin in črpališč, kjer se letno zgodi na stotine razlitij nafte. Zaradi onesnaževanja je prizadetih na stotisoče ljudi – zlasti pa najrevnejši in tisti, ki se zanašajo na tradicionalne načine preživljanja, kot so ribištvo in kmetijstvo. Posledice onesnaževanja na človekove pravice so hude, tako nigerijska vlada kot naftne družbe pa jim ne namenjajo zadostne pozornosti.

Več informacij najdete tudi na www.amnesty.si/zahtevamo-dostojanstvo (novice v levi povezavi).