Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev!
Predaja poziva predsedniku Vlade in fototermin

Medtem, ko se v Sloveniji energetska razprava začne in konča z razpravo o objektih za zagotavljanje oskrbe z energijo, želimo predstavniki Focusa, društva za sonaraven razvoj, opozoriti na priložnost, ki jo ima Slovenija pri varčevanju in učinkoviti rabe energije. Danes je varčevanje z energijo le prostovoljna politika, ki jo evropske države večinoma zanemarjajo. Zato se poziv za zavezujoč evropski cilj vse bolj razlega po Evropi. Obvezen evropski cilj za varčevanje z energijo bi:
–        znižal izpuste toplogrednih plinov,
–        zagotovil nova, lokalna in zelena delovna mesta,
–        zmanjšal našo odvisnost od uvožene energije ter jedrskih in fosilnih goriv,
–        zagotovil finančne prihranke,
–        povečal konkurenčnost podjetij,
–        spodbudil razvoj novih tehnologij in
–        zagotavil razpršen in uravnotežen razvoj Slovenije.

Vabimo vas na predajo poziva Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev! predsedniku Vlade Borutu Pahorju. Poziv bodo predali predstavniki Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Vljudno vabljeni!


[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Vabilo v pdf. obliki najdete tukaj.