V društvu Focus [2] so za javni potniški promet (JPP) [3] tokrat ‘mobilizirali’ Novo Gorico. Na okrogli mizi »Goriška – vzorna trajnostno mobilna regija?« so udeleženci odprli glavne probleme javnega prometa na Goriškem ter iskali rešitve zanje. Kljub temu, da je Nova Gorica prva uvedla brezplačen JPP, temu niso sledili drugi podporni ukrepi na ravni prostora in parkirne politike, v novih naseljih pa se ne načrtuje postajališč. To ljudi spodbuja bolj k uporabi osebnih avtomobilov kot JPP, zato zdaj načrtujejo racionalizacijo JPP. Po drugi strani pa okoliške občine predlagajo, da bi linije lahko ustrezno podaljšali.

Za večje frekvence, nižje cene vozovnic in boljše usklajevanje voznih redov, ki bi privabili več ljudi k uporabi JPP, je nujno potrebno sodelovanje različnih deležnikov. »Nujen bi bil celovit pristop, ki bi pripeljal do spremembe odnosa ljudi do trajnostne mobilnosti, predvsem pa zmanjšati našo navezanost na jeklene konjičke,« je povedala Katarina Otrin iz društva Focus. »Dobro je imeti vizijo, kam promet peljati, potem pa strategijo peljati naprej,« dodaja Aljaž Plevnik z Urbanističnega inštituta. Na okrogli mizi so odprli tudi problematiko togih prometnih predpisov, ki so velikokrat ovira praktičnim rešitvam. Izpostavljena je bila tudi problematika dostopnosti sredstev javnega potniškega prometa za uporabnike z gibalnimi ovirami, Danilo Bajc, član Društva paraplegikov severne Primorske, pa je ob tej priložnosti opozoril, da niso vsi avtobusi primerni za gibalno ovirane.

Po okrogli mizi se je na avtobusni postaji zgodil flash mob dogodek Ples za zadnji vlak, ki ga je društvo Focus organiziralo skupaj s koreografi in plesalci umetniškega društva M&N Dance Company, plesnih šol Pegasus Nova Gorica, Urška Tolmin in ADC Ajdovščina ter CIRIUS Vipava (Centerom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava), plesno šolo Kazina ter Studiem 12. »S flash mob-i želimo – predvsem mladim – pokazati, da je uporaba javnega potniškega prometa lahko zabavna in privlačna oblika mobilnosti. Hkrati pa z zbiranjem pozivov opozarjamo tudi na stanje javnega prometa pri nas,« pojasnjuje Otrinova. Plesalci so privabili mnogo začudenih pogledov mimoidočih na postaji, med katerimi so v društvu Focus zbirali tudi pozive ministrstvu za izboljšanje javnega potniškega prometa.

Pozive zbirajo tudi na spletni strani društva, dobrodošlo je vsako mnenje, ideja, izkušnja ali kritika. Ob zaključku projekta Mobilizacija za JPP bodo pozive posredovali pristojnemu ministrstvu. »Ljudje se zavedajo, da je slabo, a imajo občutek, da nanj ne morejo vplivati. Vendar bomo do pozitivnih sprememb lahko prišli le, če bomo prisluhnili uporabnikom«, je povedala Katarina Otrin iz društva Focus. »Prvi vlak smo že zamudili … mogoče nam uspe ujeti zadnjega,« še dodaja Otrinova.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, vodja projektov, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 327


Opombe:
[1] Flash mob je dogodek, ko večja skupina ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, izvede nenavadno ali nesmiselno dejanje za kratek čas ter nato hitro izgine. Flash mob na temo javnega potniškega prometa smo v društvu Focus izvedli že predlani na železniški postaji Ljubljana, lani oktobra v Novem mestu in Murski Soboti, letos marca pa v Mariboru.
[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[3] Več o projektu Mobilizacija za javni potniški promet.