V društvu Focus [2] so za javni potniški promet (JPP) [3] tokrat ‘mobilizirali’ Novo Gorico. Na okrogli mizi »Goriška – vzorna trajnostno mobilna regija?« so udeleženci odprli glavne probleme javnega potniškega prometa na Goriškem ter iskali rešitve zanje. Brezplačen mestni promet na Goriškem je iz leta 2005, ko je bilo prepeljanih 106.000 potnikov, pripomogel h dvigu prepeljanih potnikov na preko 400.000 v l. 2009. A ker temu niso sledili drugi podporni ukrepi na ravni prostora in parkirne politike, ki bi zmanjševali priljubljenost avtomobila, JPP ni zaživel v meri, ki bi si jo želeli. Še več, »ukrepi občine dajejo še vedno jasno prednost avtomobilu,« je poudaril Sandi Brataševec iz Avriga. Zgrešeno prostorsko planiranje se je izpostavilo tudi za kraja Solkan in Bovec, katerih centre bi lahko po pridobitvi obvoznic, zaprli za promet, a so v njih raje naredili parkirišča – tudi na račun postajališča javnega prometa.

»Če želimo spremeniti mobilne navade ljudi, moramo imeti jasno in dosledno prometno politiko, s katero bi dosegli pozitivne rezultate tudi v Goriški regiji, ki ima najvišjo stopnjo motorizacije v Sloveniji,« je povedala Katarina Otrin iz društva Focus. Da je dobro najprej imeti vizijo, kam promet peljati, potem pa strategijo peljati naprej, se je strinjal tudi Aljaž Plevnik z Urbanističnega inštituta. Dotaknili so se problematike dostopnosti sredstev javnega potniškega prometa za uporabnike z gibalnimi ovirami. »Ko sem bil zdrav, nisem videl ljudi na vozičkih. Danes čisto drugače gledam na zdravje, prevoz, arhitekturne ovire…« je povedal Danilo Bajc, član Društva paraplegikov severne Primorske ter dodal, da je veliko tudi na nas: »95 % otrok pripeljejo starši v šolo z avtomobilom – ti otroci bi se morali gibati.«

»Na Bovškem veliko turistov povprašuje po JPP, ki ga ni,« je povedal novo izvoljeni župan Siniša Germovšek. Delno rešitev bi lahko bilo združevanje šolskih prevozov z linijskimi ter sofinanciranje linij s strani parkirnin (kot je npr. linija čez Vršič). V občini Renče-Vogrsko si želijo podaljšanje linij mestnega prometa, kar pa je morda v navzkrižju z ukrepi, ki jih pripravlja komisija za racionalizacijo mestnega potniškega prometa. »Na nivoju občine se mora pričeti JPP reševati celovito, v okviru ene službe, ki bo te ukrepe širše obravnavala,« je zaključila Vanda Mezgec iz Mestne občine Nova Gorica.  Prisotni so se strinjali, da bo JPP lahko zaživel le s spremembo sistema povračila stroškov prevoza na delo, za konec pa so odprli tudi problematiko togih predpisov, ki so velikokrat ovira praktičnim rešitvam.

Po okrogli mizi se je na avtobusni postaji zgodil flash mob dogodek Ples za zadnji vlak, ki ga je društvo Focus organiziralo skupaj s koreografi in plesalci umetniškega društva M&N Dance Company ter plesnih šol Pegasus Nova Gorica, Urška Tolmin, ADC Ajdovščina in CIRIUS Vipava (Centerom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava), plesno šolo Kazina ter Studiem 12. »S flash mob-i želimo pokazati, da je uporaba javnega potniškega prometa lahko zabavna in privlačna oblika mobilnosti. Hkrati pa z zbiranjem pozivov opozarjamo na stanje javnega prometa pri nas,« pojasnjuje Otrinova. Pozive zbirajo tudi na spletni strani društva, dobrodošlo je vsako mnenje, ideja, izkušnja ali kritika. Ob zaključku projekta Mobilizacija za JPP bodo pozive posredovali pristojnemu ministrstvu. »Do pozitivnih sprememb bomo lahko prišli le, če bomo prisluhnili uporabnikom«, je povedala Katarina Otrin iz društva Focus. »Pri urejanju področja javnega prevoza smo prvi vlak že zamudili … mogoče nam uspe ujeti zadnjega,« še dodaja Otrinova.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, vodja projektov, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 327

Opombe
[1] Flash mob je dogodek, ko večja skupina ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, izvede nenavadno ali nesmiselno dejanje za kratek čas ter nato hitro izgine. Flash mob na temo javnega potniškega prometa smo v društvu Focus izvedli že predlani na železniški postaji Ljubljana, lani oktobra v Novem mestu in Murski Soboti, letos marca pa v Mariboru.
[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[3] Več o projektu tukaj.