Na sramotilni steber postavljamo Holding Slovenske elektrarne (HSE) in GEN Energijo, ker javnost zavajata, da sta trajnostni podjetji.

Primera bi opisali kot klasični greenwashing. Pojem greenwashing lahko prevedemo kot lažno komuniciranje okoljske odgovornosti ali kot zavajanje potrošnikov v zvezi z okoljskimi praksami podjetja ali okoljskimi koristmi izdelka ali storitve.

Podjetje HSE, ki je 100 % lastnik TEŠ-a (in s tem katastrofalnega projekta TEŠ 6) je v svojem glasilu objavil celostranski oglas s sloganom ”Hočem čist planet”. Ironično! Ko smo jim okoljevarstveniki in javnost to isto sporočali v razpravah o zloglasnem TEŠ 6, nas niso slišali (in nas ne slišijo niti danes).

Bodimo povsem jasni: nespodobno je, da podjetje, ki bo predvidoma vsaj še 40 let onesnaževalo s kurjenjem premoga in na ta način prispevalo h degradaciji okolja, vse hujšemu problemu podnebnih sprememb in negativnim vplivom na zdravje ljudi, vpije ‘Hočem čist planet’.

Podobno manipulacijo so si privoščili tudi v GEN Energiji. GEN Energija veliko večino električne energije proizvede v jedrski elektrarni, pri tem pa trdi, da gre za trajnostno energijo. V njihovem oglasnem sporočilu v časniku Delo smo lahko prebrali: ”Več kot 99,6 odstotka celotne električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN, je iz trajnostnih in obnovljivih virov.” Jedrska energija ne spada med obnovljive vire, prav tako ne spada k trajnostnim virom. Problemi, povezani z jedrsko energijo, so številni: destrukcija velikih površin, ogromne količine jalovine in toksične odpadne vode ter vpliv na zdravje delavcev in okoliških prebivalcev v procesu pridobivanja uranove rude in predelave goriva; večje in manjše jedrske nesreče v nuklearnih elektrarnah; možnost uporabe obogatenega in osiromašenega urana ter plutonija za vojaške namene, potreba po dolgotrajnem in varnem shranjevanju radioaktivnih odpadkov, v primeru visoko radioaktivnih odpadkov tudi več sto tisočletij, idr.

V društvu Focus bi si resnično želeli, da bi GEN Energija tudi v resnici proizvedla 99,6 % električne energije iz obnovljivih in trajnostnih virov. A žal nimajo takšnih načrtov. Vse pa kaže, da so si zamislili (verjetno drago) kampanjo za zavajanje javnosti. Domnevamo lahko, da zato, ker želijo čimprej začeti z gradnjo dodatnega jedrskega bloka.

Omenjena podjetja bi se morala zavedati, da s takšnim zavajanjem pomagajo pri ustvarjanju nekritične mase državljanov, od katere v prihodnosti družba ne bo imela veliko koristi, če bo nasedala na poceni trike največjih onesnaževalcev v državi. Prav tako pa bi bilo prav, če bi se zganila tudi kakšna združenja oglaševalcev in opozorila na nedopustnost tako očitnega zavajanja javnosti.

P.S.: Fotografij oglasov ne objavljamo namenoma, ker ne želimo prispevati k zavajanju na sramotilnem stebru izpostavljenih podjetij.


Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!