11. in 12. aprila so se okoljski ministri EU 27 zbrali na neformalnem okoljskem svetu na Brdu pri Kranju. Na svetu je tekla razprava o biotski raznovrstnosti, biomasi in biogorivih. Med pomembnimi temami so ministri naslovili tudi kriterije za trajnostno proizvodnjo biogoriv. Ključne okoljske in socialne probleme je Focus društvo ministrom predstavilo skozi pismo, vendar pa so jih s problemi soočili tudi skozi akcijo, ki so jo pripravili, ko so ministri obiskali razstavo o drugi generaciji biogoriv na ljubljanski tržnici 12. aprila popoldne.

Okoljevarstvena skupina opozarja, da številne študije – med njimi tudi interna študija evropske komisije – kažejo, da je cilj 10 % deleža obnovljivih virov energije v sektorju prometa izjemno težko doseči na trajnosten način do leta 2020. ‘Menimo, da ljudje in njihovo okolje ne smejo biti žrtve hitro rastočega sektorja prometa, zato pozivamo, da se proizvodnja biogoriv podvrže strogim trajnostnim kriterijem, ne glede na to, kje se biogoriva proizvajajo,’ pojasnjuje predsednica društva, Lidija Živčič.

Kot so to storile številne evropske okoljevarstvene mreže, tudi Focus poziva k temu, da se cilj 10% deleža obnovljivih virov energije v prometu ovrže, količina biogoriv, ki štejejo k izpolnjevanju cilja 10 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Smernice o kakovosti goriv, pa naj se omeji. Zahtevajo tudi, da so emisijski prihranki zaradi trajnostno proizvedenih biogoriv vsaj 60 % glede na povprečje trenutne evropske mešanice goriv ter da so minimalne okoljske varovalke (npr. trajnostno kmetovanje, omejena raba gnojil in kemikalij, zaščita vode in tal, omejitev monokultur in prepoved rabe GSO ali invazivnih sort) del smernic o obnovljivih virih energije in o kakovosti goriv. Nadalje je nujno potrebno upoštevati posredne vplive spremembe rabe zemljišča, saj je od teh odvisno, ali pride do zmanjšanja ali povečanja emisij. Na splošno naj bi ti kriteriji zagotovili rabo biomase tam, kjer je to najbolj učinkovito (npr. v proizvodnji elektrike in toplote). 

Aktivisti so okoljske ministre pozvali tudi k vključevanju minimalnih socialnih zahtev v smernici ter posvečanju pozornosti tveganjem, ki se pojavljajo za države v razvoju. ‘Pri proizvodnji biogoriv moramo obvezno spoštovati socialne standarde, ki temeljijo na mednarodnih sporazumih. Varno delovno okolje in normalni delovni pogoji morajo biti zagotovljeni. Pravice do zemljišč morajo biti zaščitene. Kriteriji morajo obsegati tudi nadzor vplivov na razpoložljivost hrane, zagotavljanje stabilnih cen hrane ter ukrepanje v primeru vpliva biogoriv na rast cen hrane. Ne želimo si namreč, da bi lakota ljudi poganjala naše avtomobile, ‘ je poudarila vodja programa Podnebje in razvoj v Focusu, Živa Gobbo.

‘ Izkušnje iz preteklih let so pokazale, da je kljub marginalnem vplivu ukrepa na zmanjšanje emisij iz prometa, razprava močno osredotočena na biogoriva, medtem ko so ostali ukrepi odrinjeni. Potiskanje drugih ukrepov za trajnostno mobilnost na stranski tir in postavljanje biogoriv v središče razprave ni celovita rešitev problema, še predvsem pa je problem v tem, da biogoriva pritegnejo investicije, ki bi lahko prinesle bolj učinkovite rezultate npr. v varčevanju z energijo ali rabo biomase za lokalno proizvodnjo energije,’ je še povedala Živčičeva.

Kontakti:
Lidija Živčič, [email protected], 041 291091
Živa Gobbo, [email protected], 041 872 473

DSC06160.JPG
DSC06130.JPG
DSC06196_1.JPG