Jedrska energija ni odgovor na spreminjajoče se podnebje, saj odpira vse preveč drugih težav, za katere trenutno še ni odgovora. Odlaganje visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov, povečanje tveganja za jedrske nesreče in povečanje tveganja za skrito proizvodnjo jedrskega orožja so le nekateri izmed nerešenih problemov, ki bi po mnenju Romane Jordan Cizelj morali nadomestiti probleme, ki jih povzroča spreminjanje podnebja. Predvsem neumestno pa je razmišljanje o rabi jedrske energije za boj proti spreminjanju podnebja zaradi stroškov. Na voljo so bistveno cenejše rešitve podnebja: raba obnovljivih virov energije, učinkovita raba energije in varčevanje z energijo. Jedrska energija je neprimerljivo dražja od naštetih rešitev, pa tudi veliko več nezaželenih ‘stranskih učinkov’ ima kot npr. obnovljivi viri energije. V Fokusu si želimo, da bi se naši evro-poslanci najprej začeli pogovarjati o tem, kako je mogoče z energijo varčevati, kje zmanjšati njeno porabo in kako jo uporabljati kar se da učinkovito, šele potem, ko bi bile možnosti za zmanjšanje rabe energije izčrpane, pa govoriti o gradnji kapacitet za pridobivanje elektrike.

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!