Vabilo na delavnico o stališčih NVO o obnovljivih virih energije »Iskanje rešitev v bodoče«

Projekti rabe obnovljivih virov energije se bodo tudi v prihodnje umeščali v prostor vse bolj pogosto. Ker so številni projekti naleteli na negativen odziv javnosti, smo Regionalni center za okolje (REC), Slovenski E-Forum (SEF) in Fokus društvo za sonaraven razvoj v okviru projekta Obnovljivi viri energije in nevladne organizacije – enotnost v različnosti? poskusili oblikovati skupna stališča nevladnih organizacij o obnovljivih virih energije.
V procesu oblikovanja skupnih stališč se je izkazalo, da ni dovolj velikega interesa za iskanje skupnih rešitev vnaprej. Ker pa vprašanje okoljske in družbene sprejemljivosti projektov rabe obnovljivih virov energije še vedno ostaja odprto, je potrebno še enkrat raziskati potencialne možnosti za razrešitev situacije. Zato v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravljamo delavnico »Iskanje rešitev v bodoče«.

Delavnica »Iskanje rešitev v bodoče« bo potekala 28. junija 2006 med 14. in 17. uro v kletni sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 v Ljubljani.

Delavnica bo potekala po naslednjem programu:

14.00 – 14.10
Uvodni nagovor (Milena Marega Škrl, REC in mag. Jani Turk, Ministrstvo za okolje in prostor)

14.10 – 14.30
Projekt Obnovljivi viri energije in nevladne organizacije – enotnost v različnosti? (Barbara Kvac, Fokus)

14.30 – 14.45
Pomen skupnih stališč NVO v energetiki v prihodnje (Andrej Klemenc, SEF)

14.45 – 15.00
Potenciali OVE v Sloveniji (mag. Andrej Hanžič, SEF)

15.00 – 16.30
Izzivi OVE in odgovori nanje, moderirana delavnica

16.30 – 16.45
Zaključki

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijave sprejemamo na telefon 01 750 9554 ali na e-naslov [email protected].

Prijazno vabljeni!

Milena Škrl Marega