Študija ugotavlja, da bodo ZDA z novimi standardi za ekonomičnost porabe goriva za tovornjake kmalu prekašala Evropsko unijo. Stagniranje evropske politike na področju ekonomičnosti porabe goriv za tovornjake sovpada s trendom v smeri težjih vozil in večjih motorjev.

William Todts, vodja sektorja za tovorni promet pri organizaciji Transport&Environment, pravi: "Proizvajalci tovornjakov trdijo, da jim lahko zaupamo, da bodo proizvajali učinkovitejše tovornjake. Realnost  pa je, da v zadnjem desetletju niso naredili praktično nobenega napredka pri učinkovitosti porabe goriva.Tokrat je pravi trenutek, da prestavimo v višjo prestavo in za tovornjake uvedemo standarde ekonomičnosti porabe goriva."

V zadnjih desetletjih so emisije tovornjakov v Evropi kljub gospodarski krizi strmo narasle – za 36 % med letoma 1990 in 2010, kar je zaradi njihove velike porabe goriva in velikega števila prevoženih kilometrov v povprečju krepko nad 30 litrov na 100 km. Emisije CO2 so neposredno povezane s porabo goriva vozil z notranjim zgorevanjem, zato bi tovornjaki z učinkovitejšo porabo goriva izpuščali manj toplogrednih plinov.

Odkar je Agencija za zaščito okolja v ZDA na omejitve uvedene leta 2011 predlagala nov 24 % cilj za izboljšanje ekonomičnosti porabe goriv do l. 2017, se povečuje pritisk na ukrepanje EU na področju standardov učinkovite rabe goriv v tovornjakih. Če želi EU doseči podnebne cilje za 2030, mora Evropska komisija uvesti omejitve emisij CO2 iz tovornjakov.

Katarina Otrin iz društva Focus dodaja: »Pomanjkanje napredka na področju izpustov CO2 iz tovornjakov je pri Komisiji neverjetno. Več kot desetletje po tem, ko so voditelji EU zahtevali strategijo za zmanjšanje ogljika iz tovornega prometa, nismo še našli načina za merjenje CO2 emisij. Medtem pa so v ZDA uvedli prve omejitve CO2 iz tovornjakov (2011), Agencija za zaščito okolja v ZDA pa bo kmalu objavila nove cilje za po 2020.«

Komisija in proizvajalci tovornjakov že od 2010 sodelujejo pri testih za merjenje učinkovite rabe goriv. Testi temeljijo na simulacijskem orodju VECTO, ki bo po 2018 postoma postalo obvezno za nove tovornjake. Evropski proizvajalci tovornjakov imajo še vedno vodilno vlogo na svetovnem trgu, saj proizvedejo več kot 40 % tovornjakov na globalni ravni.

Več informacij: Katarina Otrin, [email protected], 059 071 327