Dandanes nas k trajnostnemu načinu premikanja vse pogosteje spodbujajo vse višje cene goriva. A gorivo ni edini strošek, ki ga imamo z osebnimi avtomobili. V društvu Focus za izračun stroškov avtomobila ponujamo preprost kalkulator, ki ga najdete na spletni strani focus.si/avto.html [2]. Za avtomobil cenejšega cenovnega razreda (okoli 10 000 evrov), ki ga vozimo povprečno 5 let, za najnižja zavarovanja in ostale takse, za minimalno število prevoženih kilometrov in nizko porabo goriva (5 l/100 km), za majhne stroške parkiranja in minimalne stroške servisiranja, s predpostavko, da se nam avtomobil v tem času ne pokvari in nimamo prometnih nesreč, bomo tako na leto odšteli vsaj 3000 evrov.

Obenem se v društvu Focus zavedamo, da je zaradi slabega stanja javnega potniškega prometa (JPP) marsikje v Sloveniji težko potovati brez osebnega avtomobila, zato veliko pozornosti posvečamo reševanju problematike JPP. Letos smo zaključili s projektom Mobilizacija za JPP [3], v okviru katerega smo z občinami, pristojnim ministrstvom, lokalnimi organizacijami in ponudniki JPP iskali rešitve za izboljšanje stanja JPP v Sloveniji. S projektom smo aktivirali prebivalce vseh slovenskih regij. Skupaj z mladi plesalci smo v ta namen pripravili flash mob-e (plese presenečenja), organiziranih je bilo 10 okroglih miz, od ljudi iz vse Slovenije pa smo v društvu zbrali kritike in predloge na področju JPP in jih ob koncu projekta predali ministru za infrastrukturo in prostor Zvonetu Černaču. Rezultate projekta smo predstavili tudi Odboru za infrastrukturo in prostor v Državnem zboru, ki je na podlagi le-teh JPP uvrstil med prioritete razvoja Slovenije. Ob koncu projekta je nastal filmček Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je! 

V društvu Focus opozarjamo še, da bi bilo potrebno izrečene besede v prid trajnostni mobilnosti in aktivnosti v času ETM čim prej prenesti v vsakdanjo prakso. Dejstvo je, da je promet postal eden ključnih okoljskih in posledično zdravstvenih ter vse bolj tudi ekonomskih in socialnih problemov.

***

KONTAKT:
Katarina Otrin
, [email protected], 0590 71 327


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Več o kalkulatorju tukaj.
[3] Več o projektu Mobilizacija za JPP tukaj.

Izjava v pdf obliki je dostopna tukaj.