(Odziv Focus društva na sporočilo Evropske komisije o možnostih nadgradnje 20 % cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za EU)

“20% cilj zmanjšanja izpustov do leta 2020, h kateremu se je Evropa enostransko zavezala, ni v skladu niti z evropskim ciljem omejitve dviga temperature pod 2 oC, niti s priporočili znanosti o potrebnem zmanjšanju izpustov v razvitih državah. Focus društvo že dolgo opozarja, da je vsaj 30% zmanjšanje izpustov v EU nujno potrebno, če želimo dekarbonizirati naša gospodarstva do sredine stoletja. Odgovornost EU in njena zmožnost ukrepanja na mednarodni ravni pa dejansko pomenita, da bi se morala EU zavezati še k višjim ciljem,” današnje sporočilo Evropske komisije komentira Barbara Kvac, vodja programa Podnebje v Focus društvu za sonaraven razvoj.

“Evropska komisija ugotavlja, da so stroški doseganja cilja 30% zmanjšanja izpustov nižji od pričakovanih, zato je odpor evropske industrije do sprejema strožjega cilja neupravičen. Še več, študije kažejo, da bi ohranitev nezadostnega 20% cilja največjim onesnaževalcem prinesel miljardne zaslužke s prodajo presežkov emisijskih kuponov,” še dodaja Kvacova.

Focus društvo pozdravlja današnje sporočilo Evropske komisije kot korak v pravo smer, čeprav zgolj 30% zmanjšanje izpustov za EU ni zadostno. Prehod iz 20 na 30% cilj bi moral Evropo postaviti nazaj na pot k njenim prizadevanjem za boj proti podnebnim spremembam in ji bo hkrati olajšal doseganje cilja 80 – 95% zmanjšanja izpustov do leta 2050, h kateremu se je oktobra 2009 zavezal Evropski svet.


Opombe

Študije o neupravičenih dobičkih industrije v okviru Evropske sheme trgovanja z emisijami:
(1) Does EU ETS create windfall profits for energy intensive industry?, CE Delft, maj 2010: http://www.climnet.org/resources/external-documents/doc_download/1691-ce-delft-report-industry-makes-windfall-profits-from-carbon-market.html
(2) The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, Sandbag, februar 2010: http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected],  031 204 595 
Dodatne informacije: Barbara Kvac, [email protected],  040 722 149 

Dokument v pdf. obliki je dostopen tukaj: /PR_sporocilo EK_20100526.pdf PR_sporocilo EK_20100526.pdf  81.76 KB  26.05.2010 13:24