Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati na izvajanje ukrepov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v Sloveniji in na Madžarskem.

Z namenom, da prispevamo k izboljšanju pomankljive in prešibke politike in ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov v Slovenji, smo v okviru projekta pripravili priporočila za krepitev zmogljivosti in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov v industriji in javnih institucijah v Sloveniji. Priporočila bodo objavljena v publikaciji na temo preprečavanja nastajanja odpadkov v EU, Sloveniji in Madžarskem, ki bo na voljo v začetku septembra.

Priporočila bi radi predstavili širši javnosti in širšemu krogu strokovnjakov s področja odpadkov, da jih preverimo in pridobimo mnenja. S tem namenom vas Državni svet Republike Slovenije, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj vljudno vabimo na javno razpravo »Noben odpadek ni dober odpadek«, 6. septembra 2005 med 16.30 in 19.00 uro v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana).

Podrobnejše informacije o programu in uvodnih nagovorih ter prijavah so na voljo na 041 291091 (Lidija) ali 040 722149 (Barbara), v kratkem pa bodo na voljo tudi na tej spletni strani.

Vljudno vabljeni!

Priporočila