Slovenija že desetletje okrog 90 % svojih rastočih vlaganj v infrastrukturo usmerja v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega križa. Železnice so investicijsko zanemarjene, kar še povečuje njihovo nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi. Ocene o potrebnih naložbah v prometno infrastrukturo do leta 2012 kažejo, da načrtujemo kar 75 % denarja investirati v cestni sistem, le približno 25 % pa v druge prometne sisteme.

Kljub takšni razdelitvi investicij pa vlade (tako prejšnje kot sedanja) govorijo o razvoju železnice, prenosu tranzitnega tovornega prometa na vlak, in o intermodalnosti. Ker je EU že leta 2001 z belo knjigo Evropska transportna politika za 2010: čas za odločitev nakazala, da želi trajnostno naravnan razvoj prometa, je slovenska politika že dolgo primorana razmišljati o bolj trajnostno usmerjeni prometni politiki. A kaj, ko besede ostajajo zapisane na papirju, dejanja pa gredo v nasprotno smer!

Z nadaljnjo gradnjo avtocest se razvoj slovenskega prometnega sistema popolnoma odmika od smeri trajnostnega razvoja. Številnim državljanom in državljankam takšen razvoj ni sprejemljiv. Zato Koalicija za trajnostno prometno politiko ostro nasprotuje temu, da se omogoči nadaljnje zadolževanje DARS za gradnjo avtocest. Ne želimo si, da Slovenija postane država, ki z oblikovanjem cestnih koridorjev čez svoje ozemlje pomaga tlakovati pot gospodarskega razvoja vseh okoliških in drugih držav EU, medtem ko s tem ogroža svoje okolje in zdravje svojih državljanov.

Zato državni zbor pozivamo, naj zavrne predlog, ki DARS omogočila zadolževanje za gradnjo avtocest. Prav tako pozivamo vlado, da namesto debate o širitvi zadolževanja za gradnjo avtocest odpre debato o slovenski prometni politiki. Prepričani smo, da je v Sloveniji le-ta bolj potrebna kot nadaljnjih 516,5 km avtocest!

Več informacij:
Koalicija za trajnostno prometno politiko  
Kontaktna oseba: Vida Ogorelec Wagner