Društvo Focus zaključuje s projektom Mobilizacija za JPP. V okviru projekta je bilo izvedenih 10 regionalnih okroglih miz v regionalnih središčih Slovenije ter razprava s ponudniki prevozov. Namen dogodkov je bil vzpostaviti platformo med odločevalci na nacionalnem in lokalnem nivoju, strokovno javnostjo, ponudniki JPP ter civilno javnostjo. Vključitev širše javnosti, ki se vsakodnevno srečujejo s problemi JPP-ja, je bil pomemben del projekta. Na 5 avtobusnih oz. železniških postajah po Sloveniji je okoli 1000 mladih s plesom ‘Ples za zadnji vlak’ zahtevalo boljši JPP, preko spletne ankete pa je skoraj 200 posameznikov oddalo svoj poziv za boljši JPP ministrstvu, pristojnemu za promet.

Na podlagi zaključkov posameznih okroglih miz in pozivov posameznikov za boljši JPP so v Focusu pripravili priporočila za odločevalce, ki sta jih predstavnici društva danes predstavili na seji Odbora za infrastrukturo in prostor v Državnem zboru. Priporočila sta predali tudi ministru Černaču, ki se je udeležil seje odbora.

»JPP v Sloveniji je v slabem stanju in zdi se, da ga finančna kriza še dodatno postavlja na stranski tir. Smo na prelomnici, ko lahko JPP postavimo med prioritete državnega pomena, ali pa ga osiromašimo do točke, da ne bo več zadostoval potrebam večini prebivalcev Slovenije. Zato pozdravljamo sklepe odbora, da mora JPP postati prioriteta v razvoju Slovenije in da je treba pospešeno začeti z ustreznimi ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju,« je povedala Marjeta Benčina.

Poslanci so na podlagi predstavljenih rezultatov in priporočil projekta ugotovili, da je izvajanje integracije JPP in modernizacije železniške infrastrukture prepočasno, da je sistem JPP vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit ter da se zaradi tega kakovost bivanja in mobilnost velikemu delu prebivalstva slabša. Strinjali so se, da mora JPP postati prioriteta v razvoju, ter soglasno podprli nujnost povezovanja vseh akterjev na področju JPP in ozaveščanja prebivalcev o pomenu JPP.

»Čas je, da besede preusmerimo v dejanja,« je ob zaključku seje poudarila Katarina Otrin iz društva Focus.

Ob zaključku projekta je na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor med 18. in 26. junijem na ogled razstava ‘Ples za zadnji vlak’, v društvu Focus pa so ob tej priložnosti predstavili tudi filmček ‘Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je!’ [4], ki je nastal na podlagi plesnih dogodkov na avtobusnih in železniških postajah ter pozivov oddanih preko spletne ankete.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 325
Katarina Otrin, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 325


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Povzetek priporočil je na voljo tukaj.
[3] Več o projektu Mobilizacija za javni potniški promet tukaj.
[4] Filmček ‘Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je!’ je na voljo tukaj: