Fosilni viri

Večina energije, ki jo uporabljamo danes, izvira iz neobnovljivih fosilnih goriv (premog, nafta naravni plin). Kurjenje fosilnih goriv povzroča onesnaževanje širših razsežnosti (trdni delci, prizemni ozon, CO, SO2, NOx, kisli dež, idr.) ter prispeva izredni delež k podnebnim sprememba. Poleg okoljskih vplivov in tudi negativne ekonomske in socialne učinke, zato jih moramo nadomestiti z viri, ki so obnovljivi, dostopni in okolju prijaznejši. Odvisnost od uvoženih virov energije, nad katerimi ima nadzor le peščica držav, je eden od vzrokov za številne konfliktne situacije in drastična nihanja cen. Vlade številnih držav aktivno podpirajo fosilno industrijo. Premog, nafta in plin so še vedno [več ...]

13. 12. 2015|
Go to Top