Da bi prešli na trajnostno nizkoogljično godpodarstvo do leta 2050, mora Evropa do takrat emisije iz prometa zmanjšati za vsaj 60 % v primerjavi z letom 1990, kar pomeni zmanjšanje za 70 % v primerjavi z današnjimi emisijami. To predstavlja zelo resen izziv, še zlasti za tovorni promet, saj se tovorni promet povečuje, še posebej na cestah, v zadnjih dveh desetletjih pa tudi ni bilo narejenega nobenega napredka na področju učinkovitosti porabe goriva.

Poslanstvo društva Focus je na EU ravni spodbujati prometno politiko, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Prometna politika bi morala zmanjšati škodljive vplive na okolje in zdravje, povečati učinkovitost virov, vključno z energijo in rabo zemljišč, obenem pa zagotavljati varnost in dostopnost za vse.

V sodelovanju z mednarodno nevladno organizacijo Transport & Environment smo prispevali k številnim odmevnim spremembam politike EU, kot so zavezujoči standardi za bolj učinkovito porabo goriva avtomobilov in dostavnih vozil, bolj trajnostna biogoriva ter smotrnejša zakonodaja EU na področju oblike in cestninjenja tovornjakov.