Prostorsko načrtovanje je pomemben dejavnik pri spodbujanju trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje ali raba javnega prevoza. Prostorsko načrtovanje lahko namreč pomaga ustvariti okolje, kjer smo manj odvisni od avtomobila, vplivamo na to, kako bodo ljudje potovali do lokacije, s tem pa vplivamo na zmanjšanje prometnih zastojev, izboljšanje dostopnosti in kakovosti življenja. Tradicionalno prostorsko načrtovanje se osredotoča na dostopnost z avtomobilom in zanemarja ostale oblike premikanja, s tem pa ustvarja odvisnost od avtomobilov. Novejši pristopi prostorskega načrtovanja so bolj celoviti in se v večji meri osredotočajo na odpravljanje vzrokov težav v prometu oz. na zmanjševanje potreb po premikanju.