Konferenca Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje

City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana, četrtek 8. december 2016, med 9. in 13. uro Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi ’učinkovitejša’ mobilnost. Pomembni premiki se trenutno dogajajo tako na občinski kot državni ravni, predvsem z izvajanjem celostnih prometnih strategij. Eden največjih izzivov za občine bo premik od gradnje cest in krožišč k načrtovanju trajnostne prometne infrastrukture, ki bo pešačenju in kolesarjenju dodelila pomembnejšo vlogo. Na državni ravni je trajnostna mobilnost vse bolj prepoznana [več ...]

28. 10. 2016|
Go to Top