Podnebne politike

Podnebne spremembe so velik svetovni problem, saj vplivajo na številne vidike naših življenj. Evropska unija je tretja največja povzročiteljica emisij toplogrednih plinov na svetu in kot taka odgovorna za velik prispevek k reševanju izzivov, ki jih podnebne spremembe prinašajo. Za omejitev rasti globalne temperature moramo emisije toplogrednih plinov v EU odločno zmanjšati – za 95 % do leta 2050 ter za 40 % do leta 2020 in 55 % do leta 2030. Takšni cilji zmanjšanja emisij za EU zagotavljajo dovolj veliko verjetnost, da globalno segrevanje omejimo znatno pod nevarni 2 °C in cilj 1,5 °C ohranimo dosegljiv. Države članice EU [več ...]

7. 12. 2015|
Go to Top