Posledice spreminjajočega se podnebja

Zadnje znanstvene ugotovitve o posledicah podnebnih sprememb so zbrane v petem poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) iz leta 2014. Le-te kažejo, da se posledice podnebnih sprememb dogajajo tukaj, zdaj in povsod. Občutimo jih na vseh kontinentih in v oceanih. Pričakuje se, da bodo naraščajoče temperature upočasnile gospodarsko rast, poslabšale prehransko varnost ter družbene in gospodarske neenakosti. Na globalni ravni bo več ljudi izpostavljenih poplavam, gospodarske škode zaradi poplav se bodo večale.

Opažene posledice

Posledice podnebnih sprememb so tukaj, zdaj in povsod, evidentirane so bile na vseh kontinentih in oceanih. Posledice, ki so vedno izrazitejše, čutita tako človek kot narava. Ljudje po celem svetu so ranljivi za ekstremne podnebne pojave, pri čemer so najbolj izpostavljene revne, marginalizirane skupine prebivalcev. Uničujoče posledice ekstremnih dogodkov in ekstremnih vremenskih nesreč kažejo, da raven našega prilagajanja ostaja nizka. “Pomanjkanje prilagajanja” je zaznano tako v razvijajočih se kot v razvitih državah.

Vpliv segrevanja na svetovno kmetijstvo je bil in bo še naprej negativen. Podnebne spremembe na proizvodnjo hrane vplivajo v več regijah – v nekaterih regijah je proizvodnja večja, v drugih manjša. A potencialne koristi segrevanja v nekaterih lokalno omejenih regijah ne bodo dovolj velike, da bi nevtralizirale negativne posledice, ki prevladujejo. Nedavne hitre rasti cen hrane kažejo, da so trgi občutljivi na ranljivost podnebja.

Jasno je, da podnebne spremembe predstavljajo dodatno breme za revne na podeželju in v urbanih regijah, ter da lahko podnebni dogodki revne ljudi pahnejo v še večjo revščino. Podnebne spremembe lahko zavrejo in/ali odpravijo težko priborjene razvojne dosežke iz zadnjih desetletij.

Kot odgovor na podnebne spremembe so se številne živalske in rastlinske vrste selile na nove lokacije in spremenile čas svojih sezonskih navad. To se bo ob nadaljnjem segrevanju nadaljevalo, številne vrste pa se ne bodo uspele preseliti in prilagoditi dovolj hitro, kar lahko ogrozi njihovo preživetje.

Posledice v prihodnosti

Ob nadaljevanju trenda segrevanja se lahko soočimo z resnimi motnjami v delovanju družbe. Nadaljevanje podnebnih sprememb bo imelo resne posledice na zdravje ljudi in na našo gospodarsko prihodnost. Podnebne spremembe bodo upočasnile gospodarsko rast in odpravljanje revščine, še naprej zmanjševale prehransko varnost ter sprožile nove pasti revščine.

Neobvladljivo segrevanje bo nekatere regije spremenilo v neprimerne za življenje. Dvig globalne temperature za več kot 4 ⁰C lahko navadne aktivnosti, kot npr. gojenje hrane ali delo na prostem, naredi nemogoče v številnih regijah, kjer so te dejavnosti trenutno še mogoče.

Podnebne spremembe bodo povečale pogostost in resnost ekstremnih vremenskih pojavov. Na številnih področjih bodo bolj pogosti močni nalivi povečali pogostost poplav. Na globalni ravni bo več ljudi izpostavljenih poplavam in gospodarski škodi zaradi poplav. Prav tako je verjetno, da bodo zdaj suha območja v toplejšem svetu postala še bolj sušna.

Podnebne spremembe bodo negativno prizadele številne človekove sisteme. Med različnimi študijami in viri dokazov obstaja veliko strinjanje, da bodo resno prizadeti prometna infrastruktura, zdravstveni sektor in sistemi zavarovanj.

Prilagajanje (naslavljanje neposrednih posledic podnebnih sprememb) in blaženje (zmanjševanje emisij z namenom preprečiti nadaljnje spremembe) sta enako bistvena za podnebno politiko. Prilagajanju se ne moremo izogniti, saj niti najbolj agresivno zmanjšanje emisij ne bo ustavilo dodatnega segrevanja. Brez blaženja pa bodo posledice vse večje in bodo presegle našo sposobnost prilagajanja.